בחירת שם לבן

שאלה

יש לנו בן ואנו מתלבטים על שם אחד מתוך 3:

1)יובל

2)נועם

3)איתן

בתודה מראש

תשובה

הסייעתא דשמיא לבחירת השם היא להורים ולא לרבנים, ורבנים
יכולים להגיד את התוכן של השם או קונוטציות בתנ"ך אבל ההחלטה
היא בידכם. לגבי יובל השם בפר' בראשית הוא במשמעות שלילית כאשר
הוא כולל בתוכו את זכר המבול העתיד לכלות אותו וצאצאיו. השם
נועם מופיע בנבואה בזכריה כבעל תוכן חיובי בהנהגת עם ישראל בדרך
נעימה. השם איתן מופיע ככינוי, לפי חז"ל לאברהם אבינו ולפי
הספרים כשם אחד מבני זרח. אף הרמב"ם מכנה את אברהם אבינו
בריש הל' ע"ז בשם איתן.

 

 

הרב יעקב אריאל |