היחס למשה מנדלסון

שאלה

כיצד יש להתייחס למשה מנדלסון ולכתביו

תשובה

בחוברות "המעיין" האחרונים יש דיון מעניין באשר לאישיותו וכתביו.
אולם מעבר לדיון שם גם אם נניח שהוא עצמו היה עדיין יהודי כשר אין להתכחש לתוצאות שנוצרו בעקבותיו: התבוללות מקיפה של יהודי מערב ארופה

הרב יעקב אריאל |