פסיקה רבנית בקהילה מעורבת - הרב נח ויז'ונסקי

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 25:00 דקות

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עוד באיש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

אתרוגים 'מורכבים' ו'מוכלאים'

אתרוגים 'מורכבים' ו'מוכלאים'

הימצאות שאריות חומרי הדברה בירקות עלים

הימצאות שאריות חומרי הדברה בירקות עלים

דילול פירות רבעי

דילול פירות רבעי