סמכות רב עיר ביחס לרבנות הראשית ולרבנים אחרים - הרה"ג אריה שטרן

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 30:46 דקות

שיעור שהעביר הרה"ג אריה שטרן באירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עוד באיש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

חיוב יורשים בצדקה של אביהם

חיוב יורשים בצדקה של אביהם

בימים ההם בזמן הזה

בימים ההם בזמן הזה

מעשר עני מהיבול שנותר בשדה

מעשר עני מהיבול שנותר בשדה