סמכות רב עיר ביחס לרבנות הראשית ולרבנים אחרים - הרה"ג אריה שטרן

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 30:46 דקות

שיעור שהעביר הרה"ג אריה שטרן באירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עוד באיש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

פרשת ראה - מבחן הדרך

פרשת ראה - מבחן הדרך

פרשת תרומה: בין שתי קדושות

פרשת תרומה: בין שתי קדושות

איסור כלאי הכרם במינים שהשתנה ייעודם

איסור כלאי הכרם במינים שהשתנה ייעודם