"לא תגורו" בשאלות ציבוריות - הרה"ג שמואל אליהו

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 22:34 דקות

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עוד באיש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

כשרות בסילבסטר

כשרות בסילבסטר

הדלקת נר חנוכה בשמן תרומה

הדלקת נר חנוכה בשמן תרומה

עשיית קומפוסט (זבל אורגני) מתרומה

עשיית קומפוסט (זבל אורגני) מתרומה