הרבנות הראשית לישראל - "מרבנות קהילות לרבנות קהל" - הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו שליט"א

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 21:21 דקות

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עוד באיש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

החרוב - העץ היהודי

החרוב - העץ היהודי

הסרת חנטים מפירות נטע-רבעי של היתר מכירה

הסרת חנטים מפירות נטע-רבעי של היתר מכירה

אדמת קודש

אדמת קודש