הרבנות הראשית לישראל - "מרבנות קהילות לרבנות קהל" - הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו שליט"א

מאת: מערכת למעשה אורך הסרט: 21:21 דקות

מתוך אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עוד באיש על העדה - אירוע גבורות למו"ר הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

עיצומו של יום

עיצומו של יום

לשון הרע, דבר נורא

לשון הרע, דבר נורא

ערלה בגדר חיה

ערלה בגדר חיה