הרב יצחק יוסף: חל איסור לאכול ארבה;

הרב יצחק יוסף: חל איסור לאכול ארבה;

החל מהשבוע שעבר הגיעו מיליארדי חגבים מגבול מצריים והתעוררה שאלה- האם מותר לאוכלם?

הרב יצחק יוסף | ניסן תשע"ג

החל מהשבוע שעבר הגיעו מיליארדי חגבים מגבול מצריים והתעוררה שאלה האם מותר לאוכלם.

הרב יצחק יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף ומחבר סדרת הספרים 'ילקוט יוסף', הבהיר בתשובה שהתפרסמה שבוע שעבר באתר 'כיכר השבת' את המנהג ברוב קהילות ישראל.

 

וכך נכתב בתשובה- "בדבר אכילת חגבים (ארבה) ידוע שעכשיו מנהגנו, לא לאכול שום חגב, אפילו כשיש איזה סימנים, ואפילו שידוע ששמו 'חגב', לפי שאין אנו בקיאים בשמותיהם וסימניהם ואין לנו מסורת ברורה על כך. קהילות שיש להן מסורת ברורה בעניין מקילין בזה, אך רוב העם היושב בציון אין לנו מסורת בזה ואין לסמוך על הסימנים גם כשידוע ששמו חגב".

 

בשבוע שעבר הגיע נחיל גדול של חגבים גרם נזק לחקלאות באזור אולם מטוסי הריסוס של משרד החקלאות הצליחו להשמיד את רובו. בתחילת השבוע הזה הגיעו עוד שני נחילים ענקיים ממדבר סיני ומשרד החקלאות, המועצות האזוריות והחקלאים מנסים להתמודד עם הנזקים.