הימצאות שאריות חומרי הדברה בירקות עלים

הימצאות שאריות חומרי הדברה בירקות עלים

הרב יגאל קמינצקי מתייחס לפסיקתו של הראשון לציון הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א בדבר הימצאות שאריות חומרי הדברה בירקות עלים ללא תולעים, וללא פיקוח בריאותי.

הרב יגאל קמינצקי | אדר תשע"ג

 

בס"ד

הרב יגאל קמינצקי

רב גוש קטיף תובב"א

ראש הישיבה הגבוהה 'כיסופים', ניצן

 

לכל מאן דבעי!

לאור הפרסום של הראשון לציון הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א בדבר הימצאות שאריות חומרי הדברה בירקות עלים, הריני להודיע:

מהיכרותי מקרוב את הנושא, יודע אני שקיימת בשוק בעיה חמורה של ריסוס לא מבוקר, ולצערנו, אף בעיות כשרות שונות.

 

הריני להודיע, בשער בת רבים, כי חברת עלי קטיף - חסל"ט ומותגיה (כגון: ביכורי קטיף, ירוק מן הטבע) ממגורשי כפר דרום, שהייתה החברה הראשונה שפיתחה שיטת גידול מיוחדת ונקייה מחרקים, עושה כל מאמץ להתמודד עם בעיית החרקים באמצעים אגרו- טכניים ואחרים עוד לפני שלב ההדברה ובכך מצמצמת את השימוש בחומרים אלו למינימום ההכרחי. בשונה מגידולי ירקות העלים האחרים המרוססים ללא פיקוח,  חברת חסל"ט - עלי קטיף, עומדת בתקנים בינלאומיים מחמירים ויש לה פיקוח מעבדתי צמוד שמבטיח ירקות עלים נקיים מחרקים וברמה בריאותית ניאותה וראויה לשיווק בארץ ובחו"ל. [יש לציין שבחו"ל ההקפדה על הימצאות שאריות הדברה במזון, מאד מדוקדקת, ומהווה תנאי לעצם ההיתר לייצא את התוצרת].

 

מבחינתי, כשרות המוצר כוללת גם את מצבו הבריאותי, בבחינת "חמירא סכנתא מאיסורא".

 

לאור כל זאת הריני להודיע שמצווה לכתחילה להשתמש בירקות עלים אלו של חברת חסל"ט עלי קטיף ומותגיה, ודאי  שיש להעדיפם ע"פ כל אותם  ירקות עלים לא מפוקחים ולא ממותגים המרוססים באופן חפשי וללא פיקוח של מעבדה, כדוגמת אלו הנמכרים בשוק.

 

"יאכלו ענווים וישבעו"

בברכה התורה והארץ

הרב יגאל קמינצקי