כניסה לכנסיה על מנת להציל חיים

כניסה לכנסיה על מנת להציל חיים

האם לרופא או מכבי אש מותר להגיע לכנסייה על מנת להציל חיים, בנושא הזה נחלקו הראשונים, ומה פסק השולחן ערוך?

הרב מרדכי הלפרין | טבת תשע"ד

הגלובליזציה של העולם, והפיכתו לכפר קטן אחד יש לה השלכות גם על פסיקת ההלכה. אם בעבר לא היה אפשרות לדעת מה נעשה בכפר הסמוך לעיר, היום עם התפתחות הטכנולוגיה, יוצא קול האדם מסוף העולם ועד סופו, ודברים שנאמרו כאן בשעה זו מתפרסמים באותה שעה בכל קצווי הארץ. המשמעות הינה גם לעניין איסורי תורה. אם כי מעיקר הדין אין לחלל שבת עבור חייו של גוי, שכן קדושת השבת עדיפה על פני חייו של זה. מכל מקום התירו הפוסקים בני דורנו לחלל שבת כיום על מנת להציל את חייו של גוי. שכן אי זהירות בחייו של זה עשוי להוביל לפגיעה בחיי יהודי במקום אחר.

איסור עבודה זרה הוא אחד משלושת האיסורים שחמורים אף במצב של פיקוח נפש, לא רק עבודה זרה עצמה אלא גם 'אביזרייהו דעבודה זרה '  נאסרו אפילו במקום של פיקוח נפש.

האם לרופא או מכבי אש מותר להגיע לכנסייה על מנת להציל חיים, בנושא הזה נחלקו הראשונים, הרשב"א מסתפק האם הותרה כניסה לכנסייה במקום פיקוח נפש, אולם הרא"ש פשוט לו שמותר להיכנס לבית עבודה זרה במקום פיקוח נפש, השו"ע פסק שמותר להיכנס לכנסייה במקום פיקוח נפש.

לכן נראה שמותר להיכנס לכנסייה על מנת להציל חיים בין של יהודי בין של גוי.

לקריאת המאמר המלא במהדורת הדפדוף האינטרנטית של אמונת עתיך- לחץ כאן.

להצטרפות כמנוי ל'אמונת עתיך'- לחץ כאן.