האם יש תקווה לעקרה להיות אמא?

האם יש תקווה לעקרה להיות אמא?

ישנן סוגיות הלכתיות שחוזרות שוב ושוב, לא בגלל שאין לפוסקי ההלכה הכרעה מעשית בהן, אלא בשל הנקודות הרגישות והקושי שהבעיה מעלה

הרב יצחק גרינבלט | תמוז תשע"ג

ישנן סוגיות הלכתיות שחוזרות שוב ושוב, לא בגלל שאין לפוסקי ההלכה הכרעה מעשית בהן, אלא בשל הנקודות הרגישות והקושי שהבעיה בשטח מעלה.

כאשר הקושי גדול, וכאשר התקווה גדולה והרצון העז של הורים לחבוק ילד שלהם גדול, השאלות חוזרות ונשנות. פעמים שהן מגיעות להכרעת בית המשפט על התמודדויות לא פשוטות.

 

פונדקאות – מותר או אסור?

 

אחת הסוגיות שעלתה השבוע הייתה פונדקאות בהלכה. אשה שלא יכולה ללדת ילדים נעזרת באשה אחרת כדי שתגדל בביטנה את בנה ותלד אותו, וכך תזכה לילד שיש לה קשר גופני אליו, שכן היא המקור לאותו הילד.

 

פוסקים רבים עסקו בשאלה זו, האם דבר זה מותר לפי ההלכה. הרב וולדנברג בעל ספר שאלות ותשובות ציץ אליעזר הרחיב במקומות רבים בספרו בדיון על הנושא, ולאחר שהוא מאריך רבות בכך מגיע להכרעה הלכתית שדבר זה אסור לפי ההלכה, וכן יש עוד פוסקים שדוגלים בשיטתו. יחד עם זאת ישנם פוסקים המתירים זאת ובכך פותחים פתח לפתרון מעשי להורים אלו שלא זכו לילדים באופן הטבעי.

 

מכון פועה בירושלים עוסק בנושאי פוריות על פי ההלכה וזוכה לעזור להורים רבים הנזקקים לפתרונות רפואיים כאלו ואחרים בתחום הפוריות וברוך ה' זוכים לעזור לזוגות רבים, ביניהם בתחום זה.

 

מי האמא?

 

אך שאלה נוספת עלתה בין הפוסקים ואף השבוע הונחה על שולחנו של בית המשפט והוא יחוסו של הילד. נולד ילד שיש לנו מקום לדון מי היא האמא שלו האמיתית? האם האמא שממנו ניקחו היסודות ללידתו, או האמא שבפועל ילדה אותו?

שאלה זו התעוררה כאשר האמא שגידלה אותו בביטה וילדה אותו, אף שבהתחלה הסכימה להעבירו, אך תהליך ההריון והלידה גרם לה להתקשר נפשית אליו ולרצות לגדלו כבנה.

 

בית המשפט השבוע הכריע שהדבר יוכרע על ידי בדיקה גנטית, ובמקרה שהיה התברר לפי בדיקת בית המשפט הואיל והאמא שילדה את התינוק היא זו שהמבנה הגנטי התאים לתינוק, הכריע שהיא אימו של התינוק, אך גם בדבר זה מצאנו דיון הלכתי בין הפוסקים, שלפי ההלכה דבר זה משמעותי לא רק כשאר מתעוררת מריבה או מחלוקת בין שתי האמהות אלא גם במקרה שהצדדים השונים מגיעים להסכמה, שכן ייחוסו של התינוק בעל משמעות הלכתית גדולה, כגון לנושא הנשואין כאשר הוא יגדל, עם מי יהיה לו מותר להתחתן ועם מי לא? מי תהיה אחותו (במידה ויוולד בן) ומי קרובי משפחתו איתם אסור יהיה לו להתחתן ועוד.

 

ישנם מן הפוסקים שהורו שהאשה שיולדת את התינוק היא אימו ומביאים על כך מקור מעניין מאוד, חז"ל מספרים לנו על כך שלאה הייתה בהריון עם בן בביטנה, ואילו בביטנה של רחל הייתה את דינה, על ידי תפילות נעשה נס והתחלפו התינוקות וממילא דינה נחשבת לביתה של לאה! ויש שדחו הוכחה זו. הרב אויירבך זצ"ל כתב להלכה להכריע שבמצב מסופק זה צריך להחמיר ולהחשיב את שתי האמהות כאימו של התינוק! ויש מן הפוסקים שהכריעו להחשיב את האמא האחרת להיות אימו של התינוק. דיונים רבים יש בפוסקים בנושאים אלו, נושאים הדורשים הכרעה כללית, וכבר אמרו חכמים בכל מקום של ספק – עשה לך רב והסתלק מן הספק.

 

כמובן שבמקום צורך יש מקום לשקול אימוץ ואף בו יש מקום לבירורים הלכתיים שונים וחשוב לדעת לפנות לרב ולקבל הוראה מעשית בכל השאלות המעשיות שיתעוררו.

יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו וכל הקשיים והגורמים לשאלות אלו יעברו מן העולם ונזכה שכל אישה תוכל ללדת בשמחה ובקלות.