פורום 'חותם' פוסק בנושא 'ברית הזוגיות'

פורום 'חותם' פוסק בנושא 'ברית הזוגיות'

רבני 'חותם' דנו במשך שעות ארוכות בסוגיית 'ברית הזוגיות' הסבוכה, ובדעת ההלכה לנושא. לדעת הרבנים בפורום 'חותם', 'ברית הזוגיות' באה להוזיל ולעקר מכל תוכן את מעמד המשפחה.

| שבט תשע"ד

פורום 'חותם' הוא פורום של רבנים ממכוני תורה והלכה מובילים ומפורסמים בקרב הציבור בישראל.

רבני 'חותם' דנו במשך שעות ארוכות בסוגיית 'ברית הזוגיות' הסבוכה, ובדעת ההלכה לנושא. לדעת הרבנים בפורום 'חותם', 'ברית הזוגיות' באה להוזיל ולעקר מכל תוכן את מעמד המשפחה. רישום זוגיות אצל פקיד אינו יוצר התחייבות אמיתית, ובקלות אפשר להתירו, על ידי רישום המבטל את הרישום הראשון. בדור שבו דואגים למעמד האישה, קשה לקבל את 'ברית הזוגיות'. 'ברית הזוגיות' שוללת מן האישה את כל זכויותיה, המוענקות לה על ידי נישואין כדת משה וישראל.

 

פורום 'חותם' מדגיש כי הצעת חוק 'ברית הזוגיות' מנוגדת להלכה. הפסק התקבל על ידי רבנים  משבעה מכוני הלכה מתוך שמונה מכונים המשתייכים לפורום. ראש מכון פוע"ה (פוריות ורפואה על פי ההלכה) הרב מנחם בורשטיין ניסח את החלטת הרבנים, בהדגישו כי: 'ההלכה אוסרת חיים משותפים של איש ואישה שאינם נשואים זה לזה, אפילו אם על פי ההלכה לא חלה עליהם כל הגבלה והם רשאים להינשא. לכן, פשוט שעל פי ההלכה אין לאפשר זוגיות בין איש לאישה שלא על בסיס נישואין'.

בפורום 'חותם' תוהים מהי מטרת 'ברית הזוגיות'? 'אם המטרה היא יצירת נאמנות בין בני הזוג – זה אינו נוגע לחוקי מדינה, ובני זוג יכולים גם כיום להסדיר זאת באמצעות חוזה ביניהם. אם המטרה היא נתינת מעמד יציב לזוגיות –  יציבות זו אינה מושגת על ידי 'ברית הזוגיות', שהרי ניתן בקלות לפרק אותה. אם כך נותרה רק מטרה אחת שעיקרה הצהרתי: ביטול הזיקה שבין מדינת ישראל לבין תורת ישראל'.

בפורום 'חותם' מדגישים כי הנהגת נישואים אזרחיים על פי חוק, בתמיכת מדינת ישראל ובעידודה, חמורה אף יותר מנישואים אזרחיים הנעשים מחוץ לחוק: 'שכן חטא הנעשה באופן ציבורי מאורגן, חמור הרבה יותר מחטא שנעשה באופן אישי, גם אם הוא חמור. אל לנו לתת יד לחילול השם הכרוך בכך שמדינת ישראל תקבע סטאטוס של נישואים ליהודים שלא כדת משה וישראל. אל לנו להסכים להכרה של מדינת ישראל ב'נישואים' לפני פקיד עירייה'.

נוסף על כך, ב'חותם' מציינים כי במסגרת הנישואים על פי ההלכה טמונים יתרונות מעשיים. 'כל זוג שבא להינשא, נבדקת יהדותם וכשרותם של בני הזוג. העובדה שרבנים מוסמכים חיתנו את בני הזוג ובדקו את יהדותם וכשרותם תהיה ראיה לכשרותם של בניהם כאשר יבואו הם להינשא. שכן מסתמכים על רישום הנישואין בתור הכרה ביהדותם של בני הזוג. אם יהיו זוגות שלא יתחתנו כדין תורה, יצטרכו בניהם להוכיח שהם יהודים וכשרים. תוך כמה דורות עלולים להיות כאן שני 'עמים', חלילה, ובני 'עם' אחד לא יוכלו להתחתן עם בני ה'עם' האחר. אם רבים מהאנשים יירשמו ל'נישואים' אצל פקיד עירייה,, לא יהיה רישום מסודר המעיד על יהדותם, ובעצם ייווצר צורך לחלק את העם לשני חלקים: חלק אחד שנישא כדין ויש הוכחה ליהדותו וכשרותו, וחלק אחרי שלא נישא כדת משה וישראל, וממילא אין הוכחה ליהדותו, ויש לברר את השושלת שלו'.

בדיון שהתקיים בפורום, הביע ראש מכון צומת (מדע וטכנולוגיה) הרב ישראל רוזן דעה שונה, והדגיש כי: 'ישנה סכנה כי בסוף יהיו כאן נישואין אזרחיים, והדבר גרוע יותר מ'ברית זוגיות'. עוד ציין הרב רוזן כי: 'אי אפשר להתעלם מתמונת המצב הנוכחית שזוגות רבים אינם יכולים להינשא בישראל, וגם בין אלו היכולים רבים חיים ללא נישואין דתיים, וזהו טרנד בכל העולם המערבי וכבר הגיע אלינו'. ובעיקר, הרב רוזן מאמין שבמאמץ מממוקד אפשר להגיע ל'עיסקה'; 'ברית הזוגיות' בתמורה לביטול מעמד הידועה בציבור שהוא תקף היום גם באשה נשואה לפלוני שיכולה להיות ידועה בציבור של אלמוני. וכן הכרה בזוגיות חד-מינית שכבר קיימת אצלנו. 'מצב עכשווי זה הוא חילול השם גדול ונורא וקטרוג על מדינת ישראל, ו'חושך לגויים'. שווה המחיר של קבלת 'ברית הזוגיות' אם באמצעותה ניתן לבער את התועבות הללו המטמאות את מחננו. והוי שוקל שכר כנגד הפסד' – מסיים הרב רוזן.