פורום חות"ם קובע: "היציאה לחו"ל אסורה בתכלית"

פורום חות"ם קובע: "היציאה לחו"ל אסורה בתכלית"

פורום חותם המאגד את מכוני התורה וההלכה הדתיים הבכירים בציבור הישראלי מחזק את דברי הביקורת של פוליטיקאים ואישי ציבור ופוסק כי יציאת ישראלים לחו"ל אסורה בתכלית למעט מקרים של שהות זמנית שתחומה בזמן

| כסליו תשע"ד

תופעת הישראלים היורדים זוכה בשבועות האחרונות לקיתונות ולביקורות חריפות מצדם של פולטיקיאים ואישי ציבור רבים. פורום חותם המאגד את מכוני התורה וההלכה הדתיים הבכירים מאשש את הטענות ומדגיש כי על פי התורה ירידת תושבים ישראלים לחו"ל אסורה בתכלית למעט מקרים של שהות זמנית תחומה בזמן במסגרת שליחות או פעילות עסקית.

מכון כת"ר לכלכלה החבר בפורום "חותם" נדרש לשאלה האם מותרת יציאה לחו"ל לתקופה מוגבלת או על מנת ולהרחיב את ידיעותיו באופן שיוכל להועיל לכלכלה הישראלית לכשיחזור? הרבנים פסקו כי אסורה היציאה מארץ ישראל לחו"ל, אלא אם מדובר בנסיבות הבאות: לימוד תורה, נישואין ופרנסה וגם במקרים אלו חל איסור מוחלט על השתקעות בחו"ל, וכל היתר נוגע אך ורק ליציאה זמנית, .

מכון כת"ר מספק מספר נימוקים אפשריים להתיר יציאה עסקית למספר שנים. "אכן מבואר בתלמוד כי יציאה לצרכי פרנסה מותרת גם כאשר מדוברבנסיעה שאינה נצרכת לשם סיפוק ומימון צרכים בסיסיים, אלא לשם התעשרות לעיתים, שהות עסקית בחו"ל תורמת לכלכלת מדינת ישראל ומסייעת בכך לישוב הארץ, ומבחינה זו יש להתירה בקל וחומר מיציאה לשם התעשרות אישית. אך שיקולים הלכתיים נוספים מציינים כי קיים הבדל מהותי בין נסיעה עסקית או לימודית לבין שהות עסקית ממושכת בחו"ל. לנסיעה עסקית רגילה כמו גם ללימודים אקדמיים יש לוח זמנים תחום עם תאריך שיבה מוגדר, כך שחשש ההשתקעות בחו"ל אינו גדול. לעומת זאת, שהות עסקית ממושכת בחו"ל מתאפיינת בנזילות של תקופת ההימצאות ללא כל מגבלה מובנית לזמן השהות בחו"ל. בנוסף, שהות עסקית ממושכת בחו"ל משמעה העתקת מרכז החיים המשפחתי לחו"ל, בניגוד למקרי ההיתר שצויינו שבהם מוקד חייו של האדם נותר בדרך כלל בארץ ישראל.

המסקנה היא כי על פי ההלכה אין לצאת לחוץ לארץ למטרה עסקית לתקופה ממושכת בלא תאריך חזרה מוגדר וקבוע זאת, גם אם מטרתו הסופית של האדם היא חיזוק כלכלתה של המדינה,. לחיזוק הדברים יש להוסיף כי איסור היציאה לחו"ל הוא נגזרת של הקשר העמוק והמהותי של עם ישראל ושל כל יהודי לארץ ישראל. אין די בעצם האיסור ההלכתי, יש לשנן ולהעמיק את החיבה והאהבה הנפשיים לארץ ישראל בלב כל יהודי ויהודי, על מנת שיתחוור לו כי יש לשקול היטב כל יציאה לחו"ל מטעמים כלכליים גם כאשר מדובר ביציאה ארעית.

פורום חותם מאגד תחתיו מכוני מחקר תורניים ומקצועיים הנחשבים למובילים ובעלי סמכות הלכתית בישראל. מטרת הפורום לאפשר לאוכלוסייה הכללית ולמקבלי ההחלטות בצמרת המדינית להיחשף לעמדות ולדעות המבוססות על התורה והחיבור אל מורשתה. במסגרת עבודתו מספק הפורום עמדה תורנית הלכתית בנושאים שעומדים על סדר היום הציבורי ומורה בהם דעתה של תורה. הפורום כולל בתוכו את מכוני כת"ר (כלכלה על פי תורה) בראשות הרב שלמה אישון, מכון כושרות (כשרות והלכה) בראשות הרב אליקים לבנון, מכון צומת (מדע וטכנולוגיה), בראשות הרב ישראל רוזן, מכון "משפט לעם" (משפט והלכה) בראשות הרב אריאל בראלי, "מכון התורה והארץ" (מצוות התלויות בארץ) בראשות הרב יהודה עמיחי, מכון משפטי ארץ (משפט והלכה) בראשות הרב אבי גיסר, מכון שלזינגר (תורה ורפואה) בראשות הרב מרדכי הלפרין, ומכון פוע"ה (פוריות ורפואה) בראשות הרב מנחם בורשטיין ומכון המקדש בראשות הרב ישראל אריאל (לימוד מחקר ובניי בית המקדש).