זיופי קולות- בחירות חוזרות?

זיופי קולות- בחירות חוזרות?

"במקרה של זיופי קולות לא מקיימים בחירות חוזרות, אלא מבטלים את מקום הצבעה בלבד"

הרב אריאל בראלי, פורום חות"ם | כסליו תשע"ד

בשבועות האחרונים עוסקים רבות תושבי בית שמש בנושא החדשות לזיופים במערכת הבחירות שהתקיימה בעיר שבה ניצח נציג מועמד ש"ס משה אבוטבול את המועמד החילוני אלי כהן בכ-900 קולות, כאשר המשטרה בודקות חשדות  למאות פתקים פסולים וכ- 200 תעודות זהות מזויפות. 

לפיכך, בדק פורום חותם המאגד את מכוני התורה הדתיים המובילים האם יש צורך לשוב ולקיים בחירות חדשות כאשר ישנן ראיות לזיוף תוצאות בחירות או לזיוף מסמכים שאפשרו הצבעה שלא כדין וכאשר ישנו חשש כי הדבר ישפיע על הליך הבחירות כולו

מכון משפט לעם מבית פורום חותם שבדק את הנושא על פי דעת תורה מדגיש כי: "גם במידה ואכן נמצאו זיופים בקלפי מסוימת אין מקום לקיום בחירות חדשות ובמקרה שנמצאו זיופים בקלפי מסוימת, הרי שיש לבטל את התוצאות באותו מקום ההצבעה בלבד. בנוסף, מדגישים במשפט לעם בראשות הרב אריאל בראלי כי: "אסור בתכלית להטות את תוצאות הבחירות אף למי שמשוכנע שיש בכך תועלת רוחנית ובמידה וועדת הבחירות החליטה לפסול את כל הבחירות, הדבר מחייב לפי ההלכה".

עוד מדגיש הרב בראלי כי: "ישנו ענין גדול להשתתף ולהשפיע על בחירת מנהיגים במדינת ישראל.  השיקול היחיד שאמור להדריך את הבוחר הוא טובת הציבור. ובלשון חכמים: "שכל אחד יאמר דעתו לשם שמים ולתקנת העיר וילכו אחר הרוב הן לברור ראשים(מנהיגים), הן להעמיד חזנים, הן לתקן כיס של צדקה והן למנות גבאים". וכך כתב הרב חיים דוד הלוי :"כל חברי האסיפה הבוחרת ידעו שמצפונם חייב להיות נקי וטהור בשעה שיתיחדו עם עצמם בתוך הקלפי... כי התעמולה וההסברה הם לגיטימיים בהחלט, במידה ובאים לשכנע את הבוחר בתום ויושר, ובוחר ששוכנע באמת ובתמים בדברי ההסברה והתעמולה, רשאי הוא להצביע כן".

עוד מדגיש הרב בראלי כי: "בדיקת המידע בנוגע לזיוף בבחירות חייבת להיבדק בכלים משפטיים החל מעדים שאינם נוגעים בדבר, וכלה בראיות נסיבתיות שיוצרות אומדנה ברורה" (תשובת הרא"ש).

כאמור, במידה והתברר על קלפי מסוימת שהיה בה שם שימוש בתעודות מזויפות, אזי הקלפי באותו מקום פסולה ואין להסתמך עליה. (שו"ת חתם סופר). במצב זה על ועדת הבחירות לבדוק מה היא מידת ההשפעה של הקלפי הזו ביחס למספר הקולות הכשרים באותו מקום.

אם יתברר שבכל מקרה לא ישתנו התוצאות אזי אין צורך לעשות בחירות חוזרות. במידה ולוועדת הבחירות יש כוח על פי חוק לבטל את הבחירות במצב זה יש להחלטה זו משמעות ותוקף הלכתי.  (חתם סופר– "אפילו אם יהיה מקבלי השוחד מעטים וישארו לו רוב דעות שלא קבלו שוחד... על כן בטל כל המעשה ההוא ואפילו הנוטל שכר לדון דיניו בטלים משום קנס דרבנן, כל שכן מי שלקח שוחד")- אם לוועדת הבחירות יש על פי חוק יכולת לבטל את הבחירות במקרה של זיופים, גם אם היקף הזיופים לא היה משפיע על התוצאה הכללית, להחלטה שלה לבטל את הבחירות יש גם תוקף הלכתי.