האם מותר לסגור את השמים?

האם מותר לסגור את השמים?

מהדרישה להפחתת מחירי הטיסות, העבירה הממשלה החלטה בשם "שמים פתוחים", בימים האחרונים אנו עדים לשביתה של חברות התעופה כנגד החלטה זו, שעלולה לדעתם לסכן את פרנסתם של עובדים רבים. האם לפי ההלכה מותר לעובדים לשבות כדי לבטל את ה"גזרה"?

|

הטיסה נהפכה בשנים האחרונות להיות אמצעי תחבורה יום יומי ומשמעותי מאוד. כתוצאה מכך גם באה הדרישה להפחתת מחירי הטיסות, ולשם כך העבירה הממשלה החלטה בשם "שמים פתוחים", בימים האחרונים אנו עדים לשביתה של חברות התעופה כנגד החלטה זו, שעלולה לדעתם לסכן את פרנסתם של עובדים רבים. האם לפי ההלכה מותר לעובדים לשבות כדי לבטל את ה"גזרה"?

 

כלי השביתה עלה בפוסקים פעמים רבות בתחומים שונים. כבר לפני שנים, הרב פיינשטיין זצ"ל נשאל על שביתה בתלמוד תורה, על ידי מורים הטוענים שאינם מקבלים את משכורתם הראויה להם. בתשובתו כותב הרב שהדבר לא פשוט, בשל ביטול התורה הנגרם מהדבר, והדבר דורש כובד ראש רציני. הגר"ע יוסף שליט"א  בספרו יחווה דעת הכריע חד משמעית שאסור למלמדי תורה לשבות, ואף אם יכפו עליהם את השביתה צריכים הם למצוא דרכים אחרות ללמד את התלמידים. הרה"ג הרב חיים דוד הלוי בספרו עשה לך רב דן בהם באריכות ומתיר את הדבר כאשר מדובר בצורך אמיתי, על בסיס ההבנה שהמורים הם שליחים ומותר לשליח לחזור בו כאשר הוא נפגע משינוי שנוצר בתנאיו. במצב זה הקולר תלוי בהורים, שעליהם נשארת תמיד האחריות לחינוך ילדיהם ולגדילתם בתורה.

אך תחום השביתה רחב הרבה יותר. אמצעי השביתה הוא כלי מאוד מעשי כדי להגן על ה"אזרח הקטן" מפני נגיסות בשכרו, ולשמירת מעמדו הכלכלי. בלא השביתה מצבו עלול להתדרדר עד כדי קושי קיומי.

 

הגר"ע יוסף שליט"א דן באופן הכללי בהיתר השביתה לצרכים אחרים, לאלו שאינם מלמדים תורה ומתיר את הדבר על סמך הגמרא במסכת בבא בתרא שאמרה ש"רשאים בני העיר להתנות על המדות ועל השעורים ועל שכר הפועלים, ולהסיע על קיצתן, וכך הולכים אחר מנהג העיר. כיום הואיל ומנהג השביתה קיים בכל מקום, ממילא רשאים העובדים לשבות, כאשר הצורך אמיתי. וכן הסכימו עימו פוסקים רבים, אלא שחשוב להעיר את דבריו של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל שדבר זה דורש ביקורת של חכם שהוא פרנס וממונה על מעשי העיר. זאת אומרת שאין הדבר מתקבל על הדעת, שכל אדם הרוצה יקבע שביתה ויפגע בציבור. לשם כך צריך שההחלטה תהיה שקולה ואחראית, עם ביקורת חיצונית.

 

אנשים רבים כיום מרגישים קושי גדול בשביתה הקיימת. אולי זוהי הזדמנות לבחון מחדש את הצורך ואת הסיבה לנסיעה, והאם היא נכונה לפי ההלכה, או שמא ראוי שמעצור זה יהיה לנו למקום לשיקול מחודש בעניין.

 

גדולי ישראל עסקו בהרחבה גדולה בנושא היציאה מהארץ, מתי אפשר להתיר זאת ומתי הדבר בעייתי. זכינו לחיות בארץ ישראל, לקיים בה את מצוות ישיבת הארץ, על פי דבריו של הרמב"ן בספר המצוות. וכאשר אדם יוצא מהארץ הוא נפרד מהמצווה הגדולה והיקרה הזו. אך ישנם דברים שלמענם התירו את הדבר, כגון לצורך פרנסה, לישא אשה וללמוד תורה, כאשר הדברים האלו אינם אפשרים לו בארץ.