ערב שמיטה - פניה מאת הרב יעקב אריאל

ערב שמיטה - פניה מאת הרב יעקב אריאל

לרבני ישראל די בכל אתר ואתר, בעמדנו בפתח שנת השמיטה תשע"ה, אנו מביאים בפני הרבנים שליט"א את מטרות "אוצר הארץ" לקראת השנה הבאה.

הרה"ג יעקב אריאל | אלול תשע"ד

לרבני ישראל די בכל אתר ואתר,

  

בעמדנו בפתח שנת השמיטה תשע"ה, אנו מביאים בפני הרבנים שליט"א את מטרות "אוצר הארץ" לקראת השנה הבאה.

"אוצר הארץ" הוקם על ידי גדולי תלמידי חכמים שראו צורך לחזק את החקלאות היהודית שרוצה להדר במצוות השמיטה לצבור הצרכנים.

באוצר הארץ רואים ערך חשוב בפירות הקדושים בקדושת שביעית, לגלות את קדושת ארץ ישראל ופרותיה. כהדרכת מרן הרב קוק זצ"ל "על כן עצתי שיאותו הכרמים לההצעה להנהיג קדושת השמיטה בפירותיהם בכל מה דאפשר, ותבא עליהם ברכה". אי אפשר לחקלאות יהודית מהודרת ללא תמיכת הציבור. אוצר הארץ בא לסייע בהעברת התוצרת שהיא קדושה בקדושת שביעית לצרכנים המעוניינים להתקדש בקדושת השביעית. הפירות הקדושים יצויינו, למען ידע הציבור שפירות וירקות אלו הם בקדושת שביעית.

אוצר הארץ ישתדל לחזק חקלאים שיגדלו בחממות ומצעים מנותקים. חקלאים אלו משקיעים הון עתק בהקמת חממות בשביעית. ציבור הצרכנים נקרא לסייע בידי החקלאים אלו.

אוצר הארץ יפעל אי"ה לחזק את האזורים שהם בגבולות עולי מצרים וחוזרים כעת להתיישב, בהם גם ישובי מפוני גוש קטיף. חלק מהתוצרת תהיה קדושה בקדושת שביעית וחלקה לא (ירקות שיזרעו בחורף תשע"ה עם היתר מכירה). הדברים יהיו אי"ה מסומנים וניכרים.

 

אוצר הארץ פונה בזה לרבנים היודעים על חקלאים המעוניינים לקיים מצוות שמיטה בהידור שיפנו את החקלאים לאוצר הארץ, כדי שיוכלו להיות מאוגדים תחת אוצרות בית הדין.

כמו כן אנו פונים לרבנים לפעול בהשפעה על הציבור לחזקת את אוצר הארץ. ככל שאוצר הארץ יגדל כן החקלאות היהודית תוכל להתפתח בצורה טובה ומהודרת יותר. אנו מקווים שהשמיטה  השלישית תהא שנת "חזקה" לאוצר ארץ.

ויהי נועם ד' עלינו ומעשה ידינו כוננהו

 

בברכת התורה והארץ

 

הרב יעקב אריאל                                                     הרב יהודה הלוי עמיחי