ערב לימוד לקראת שנת שמיטה תשע"ה

ערב לימוד לקראת שנת שמיטה תשע"ה

ביום ד' י"ג בסיוון תשע"ד (11/6/2014), יתקיים בבית זלצר, בית כנסת ומרכז קהילתי של עמותת מעלות יוסף, ערב לימוד לקראת שנת שמיטה תשע"ה.

| אייר תשע"ד

ביום ד' י"ג בסיוון תשע"ד (11/6/2014), יתקיים בבית זלצר, בית כנסת ומרכז קהילתי של עמותת מעלות יוסף, ערב לימוד לקראת שנת שמיטה תשע"ה.

18:15 התכנסות
18:30 חידוש מצוות השמיטה בימינו היתר המכירה הרב פרופ' אליעזר גולדשמידט- הפקולטה לחקלאות
19:00 טיפול בגינות הבית גידול בביתי צמיחה ר' מוטי שומרון – מדרשת התורה והארץ
19:45 תפילת מנחה
20:15 צרכנות בשביעית הרב יהודה עמיחי, מדרשת התורה והארץ 
20:30 ניהול משק חקלאי ר' איסי אורן, מרכז משק ק' שעלבים