כנס שמיטה בגן הנוי

כנס שמיטה בגן הנוי

כנס הגננים יתקיים ביום חמישי, ו’ אדר א’ תשע”ד, 6 בפברואר 2014 למניינם

| שבט תשע"ד

לחץ לצפייה בקובץ ה PDF:

Yomiyun

 Kenescontentpic

לכבוד

גנני ישראל
שלום וברכה,


הנדון: היערכות מקדימה לשנת השמיטה תשע”ה


בא’ תשרי תשע”ה ) 25 בספטמבר 2014 ( תתחיל שנת השמיטה. במהלכה, אנו נמנעים מפיתוח חקלאי חדש, וכן משתילה בגינות הנוי וממלאכות נוספות. על פי ההלכה, יש להשבית את הארץ מנטיעות, זמירה, שתילות וזריעות חדשות. אך מותר לשמר את הקיים ולטפח אותו.

בזכותכם אנו נהנים יום יום מנוף ירוק ופורח ואכן אתם זוכים לקחת חלק וליפות את אדמת ארצנו.

ראויה ארץ זאת להיות יפה, “זה א-לי ואנוהו” זו ארצו של הבורא יתברך שנתן לנו אותה והוא זה שציווה שניפה אותה.

יש דרכים להמשיך ליפות ולטפח אותה מצד אחד, ולהקפיד על כללי השמיטה מצד שני, וזאת על ידי היערכות מוקדמת ותכנון יצירתי.

נציגי וועדת השמיטה יעמדו אתכם בקשר כדי לסייע לכם למצוא את הדרך הראויה לשמירת השמיטה.

בשנת השמיטה ניתן לשמור על גינון נאה, תוך שמירה על הכללים ההלכתיים, אך הדבר מותנה בהיערכות מוקדמת בשנה שלפני השמיטה )תשע”ד( ובהכרת הכללים לגבי אחזקת הגן בשנת השמיטה.

במטרה לאפשר לציבור המקצועי, לרשויות, לגנני ההתיישבות, למשתלות, לקבלנים ולציבור הרחב להתכונן לשמיטה, להקים גנים ולתחזקם, תוך שמירה מרבית על מראה אסטטי, אנו מקיימים יום עיון ראשון בנושא מבעוד מועד.

במהלך התקופה הקרובה בכוונתנו לפרסם לציבור הרחב את מגוון האפשרויות העומדות לרשותו לפנות אלינו, להתייעץ ולקבל הדרכה והנחיות בכל נושא הקשור לשמיטה.

פרטים נוספים ימסרו בכנס גננים שיתקיים ביום חמישי, ו’ אדר א’ תשע”ד, 6 בפברואר 2014 למניינם.

מצ”ב הזמנה ותוכניה.

בכבוד רב,
וועדת השמיטה
שע”י הרבנות הראשית