הגינה שלך יכולה לסייע לאלפי משפחות

הגינה שלך יכולה לסייע לאלפי משפחות

מעשר עני » מקיימים את המצווה ומסייעים לאלפי משפחות לצאת ממעגל העוני. בעלי גינות? אתם רוכשים מנוי לקרן המעשרות ובעזרת כספי המעשר, ארגון פעמונים יסייע לאלפי משפחות במצוקה.

| אדר תשע"ד

מעשר עני » מקיימים את המצווה ומסייעים לאלפי משפחות לצאת ממעגל העוני.

בעלי גינות? שנת תשע“ד הינה שנת מעשר עני. ‘קרן המעשרות‘ של מכון התורה והארץ, המתמחה בתחום תרומות ומעשרות פועלת בשיתוף פעולה עם ארגון פעמונים ומעניקה לכם את האפשרות לקיים את מצוות מעשר עני בעזרת מנוי שנתי פשוט וקל.
עלות מנוי: 80 ₪ לשנה.

אתם רוכשים מנוי לקרן המעשרות ובעזרת כספי המעשר, ארגון פעמונים יסייע לאלפי משפחות במצוקה.