שמיטת כספים

שמיטת כספים בבנקים

הרב יעקב אריאל
אמנם כבר עברה שנת השבע, אך שאלת השמיטה בבנקים עדיין אקטואלית.

שמיטת כספים בפיקדונות בבנקים

הרב שמואל פולצ'ק
יש מקום לדון במעמד הבנקים לעניין שמיטת כספים. האם בנק, שהוא תאגיד בערבון מוגבל, דינו כלווה רגיל, אשר המלווה לו צריך לשמט את ההלוואה? או שכיוון שהבנק אינו אדם, אין המלווה לו משמט?

פרשת כי תבוא - כלכלה ושמיטת כספים

הרב ד"ר רונן לוביץ
בכלכלה המודרנית קל מאוד לרוץ קדימה אל העושר תוך התפתחות כלכלית מואצת, ולהדחיק כמה גורמים מאזנים וממתנים שבסופו של דבר עלולים להיות אבן נגף קריטית. הרב ד" רונן לוביץ מציע במאמרו - סיום שנה בהשקעה כלכלית מניבה

Shmitat ksafim

Rabbi Yehuda Halevy Amichai
Chazal juxtapose shemitat kesafim, the cancellation of debts, and shetmitat karka’ot, the nullification of ownership over the Land of Israel, and apply halachik principles from one concept to the other. In this way Chazal present shemitat karka’ot as complementing the Torah precept of shemitat kesaf…

חובת פרוזבול לאשת איש

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
האם אשה חייבת לכתוב פרוזבול משלה או שהיא יכולה לסמוך על הפרוזבול של בעלה?

שטר פרוזבול

מכון התורה והארץ
לטובת הציבור - שטר פרוזבול של קרן 'נדיבי ארץ' לקיום מצוות שמיטת כספים ופרוזבול למהדרין.

שמיטת כספים בכלכלה המודרנית

הרב שלמה אישון
יישום מצוות שמיטת כספים בכלכלה של ימינו, המתבססת על מתן אשראי, מעוררת קושי גדול. הפרוזבול הוא פיתרון חלקי בלבד עקב מוגבלותו לשמיטה מדרבנן והפספוס של ערכי המצווה. אם כך מהו הפיתרון הראוי?

נדיבי ארץ ואוצר הארץ: תשובת האומה וארצה

הרב גבריאל קדוש
עצם השאיפה לקיומן של מצוות התלויות בארץ, למרות תוקפן ההלכתי כמצוות דרבנן או כזכר למצוות התלויות בארץ הוא גורם לשיבת תוקפן האידיאלי של מצוות אלו והשבת מעמדן הראוי להם.

וזה דבר השמיטה

הרב צבי שורץ
שנת השמיטה היא שנה שבו העם כולו מגלה במשך שנה שלמה את מעלותיו וסגולותיו ובעיקר את היסוד העמוק של בין אדם לחברו בהפקרת השדות ובאיסור סחורה.

מחיקת חובות?

הרב יצחק גרינבלט
לימוד ובירור של הלכות ושל מעשים חשוב בכל זמן בשנה. חודש אלול השנה קשור לנו למשהו שונה מכל שנה, פרוזבול! מה לשמיטת כספים ושמיטת קרקעות? האם ואיך לעשות פרוזבול? נקודות רבות לבירור

שמיטת כספים וצדק חברתי במשנתו של מרן הרב קוק זצ"ל

הרב עזריאל אריאל
"שתיקה רועמת" מאפיינת את התייחסותו של מרן הרב קוק זצ"ל אל שאלת הצדק החברתי. כל זאת, למרות שהיה נושא זה אחד הנושאים המסעירים ביותר את הדור. מצוה אחת לא איפשרה יותר להתעלם: מצוות השמיטה.

שמיטת כספים למהדרין– ריאליה או אוטופיה?!

הרב אלישע וישליצקי
את ראש החץ ביצירת התהליך המחודש והמקודש של שמיטת כספיים למהדרין התשס'ח, בונה בטבעיותו ובאצילותו 'מכון התורה והארץ' של גוש קטיף, ביחד ובמשולב עם 'פעמונים' שכבר התמחו בעזרה לשכבות החלשות של האוכלוסיה.

שמיטת כספים, מהפכה חברתית לאומית יהודית

הרב יגאל קמינצקי
מעבר לעצם חשיבות קיום מצות "שמיטת כספים" הנוהגת כיום מדרבנן, אנו מאמינים שאם נעבוד ברצינות ובמסירות, נוכל מתוך קיומה של מצוה זו לפתוח פתח למהלך חברתי, כלכלי, כלל ארצי שיאפשר למשפחות רבות מאוד במדינה שנקלעו למצוקה כלכלית, שקעו בחובות כבדים והפכו להיות "עבדים" ללווים בבחינת "עבד לווה לאיש מלווה", לצאת…

הידור במצוות שמיטת כספים

הרב יואל פרידמן
אנו תקווה שבזכות הדקדוק בקיום מצוות שמיטת כספים נזכה להיות מוארים באורה של מצווה זו, והקב"ה יביא אותנו למציאות שנהיה מחויבים בקיומה השלם והאידיאלי של מצוות שביעית בכלל ומצוות שמיטת כספים בפרט

שמיטת קרקעות ושמיטת כספים: קדושת הארץ וקדושת עם ישראל

הרב יהודה הלוי עמיחי
חז"ל מקישים ומצמידים את שמיטת הכספים לשמיטת קרקעות, כך ששמיטת כספים משלימה את ציווי התורה על שמיטת קרקעות. ונשאלת השאלה, מה מקום מצאו חז"ל להשוות בין שתי השמיטות הללו?

וצדקה תציל ממוות

הרב שלמה אבינר
שמא יאמר אדם: למה אפסיד את כספי בליל ראש השנה, והרי זה כספי שלי!! - ובכן, זה לא ממש שלך. "לי הכסף ולי הזהב נאום ד' צבאות" (חגי ב ח).

שמיטת כספים בימינו כיצד?

הרה"ג יעקב אריאל
שמיטת כספים היא רעיון נפלא. אחת לשבע שנים יכול הלווה להשתחרר ממעמסת החובות הרובצת עליו ומדכאת אותו, ולפתוח דף חדש בחייו. אולם על רקע הכלכלה המודרנית הרעיון נראה אוטופי מדי ולכאורה לא ישים

הלכות שמיטת כספים ופרוזבול

שמיטת כספים נוהגת בזמן הזה מדרבנן. השמיטה מפקיעה את כל החובות שזמן פרעונם יחול לכל המאוחר עד ערב ראש השנה של השמינית. חוב שנוצר כתוצאה מפסיקת בית דין וכן חוב שנמסר לבית דין – אינם נשמטים. מכח דין זה תיקן הלל הנשיא פרוזבול.

מצוות שמיטת כספים למהדרין 'זכר לשביעית'

הרב יואל פרידמן
עלה הרעיון לקיים את מצוות שמיטת כספים למהדרין, ולא להסתפק במה שנהגנו בשמיטות עברו בכתיבת הפרוזבול לבד. מה טעם יש בעשיית 'זכר' ומדוע לא נסתפק במה שקבעה ההלכה שהכותב פרוזבול אין חובותיו נשמטים?

שמיטת כספים למהדרין

הרב יואל פרידמן
מצוות שמיטת כספים מצטיירת בעינינו כחזון אוטופי. החובות שהעניים נאלצו ללוות במשך השנים לשם קיומם וקיום משפחתם, נשמטים – מבוטלים. פרוייקט ושמו 'נדיבי ארץ' מבית מכון התורה והארץ ופעמונים, הופך למציאות חזון אוטופי זה.
הקודם   1    2    הבא