כלאיים

הלכות כלאי זרעים

הרב יהודה הלוי עמיחי
מטרת המאמר: להביא את ההלכה למעשה, על פי הוראת כל רבותינו האחרונים

'יין בריא' ואתגר חדש

ד"ר מרדכי שומרון
זכינו בדורות האחרונים, לריבוי של כרמי יין וכרמי מאכל בכל אזורי הארץ. עונת הבציר בכרמי המאכל מתחילה באביב המוקדם ומסתיימת בחודש שבט. הרחבת העונה מתאפשרת תודות לשילוב מתוחכם בין זנים שונים ולניצול תנאי האקלים השונים במרחבי הארץ, אך נוצרת בעיית כלאי הכרם בשיטת הגידול החדשה, מחבר המאמר סוקר את השיטה החד…

השארת עשבי בר בכרם

הרב יהודה הלוי עמיחי
בשנים האחרונות חל שינוי בדרך גידולם של כרמי יין. יש חקלאים שמניחים לעשבייה שגדלה בתקופת החורף בין שורות הכרם, ולא עוקרים אותה לעיתים עד לפני הבציר. יש לדון האם השיטה מותרת או אסורה, ועוד יש לדון אם יש כאן כלאי הכרם, מה מעמד הגפנים והיין.

טבלת המידע על ההרכבות המותרות והאסורות

צוות מכון התורה והארץ
לטובת ציבור החקלאים והצרכנים, הוכנה טבלה המסכמת את המידע על ההרכבות המותרות והאסורות.

האדם מול הבריאה-באור מצוות הכלאים

הרב עזריאל אריאל
סוגיית טעמי המצוות בכללה - קשה היא, ולא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול השגתו של האדם, גדולה ככל שתהיה - לא תוכל לתפוס אף מעט מזעיר מן הגדלות האלוקית המונחת בכל מצוה

הרכבה בעצי נוי- ו"בר זית בינוני"

יהודה הלר
הרכבה מוכרת בעיקר בעצי פרי, אולם היא מתבצעת גם בעצי נוי וסרק. מהם הסיבות להרכבה בעצי נוי, ואיך דבר זה יכול להשפיע עלינו כצרכנים שומרי תורה בבואנו לרכוש עצי נוי. על כך ועוד, בסקירה להלן

בדין כלאיים בחממה

הרב יהודה עמיחי 
ישנן שתי שיטות גידול לעגבניות בחממה: א. שותלים שורות בודדות של עגבניות כאשר הרווח בין השורות הוא של 1.10 מ' לערך. ב. שותלים צמד שורות באשר הרווח בין זוג שורות הוא שוב 1.10 מ'. השאלה שנשאלנו היא האם אפשר לנצל את הרווחים שבין השורות, ולשתול מין אחר של ירקות בשטח הפנוי.

הנדסה גנטית בראי ההלכה

הרב יהודה הלוי עמיחי
כיום יש מוצרים שנוצרו בהנדסה גנטית, ויש המערערים על כשרותם, הן מדיני כלאיים, הן מנימוקים של החדרת חלקי גֵנים האסורים באכילה לתוך הדנ"א (D.N.A), והן מנימוקים של סכנה לבריאות. האם יש לאסור את השימוש במוצרים אלו?

לראשונה: משתלה עם פיקוח הלכתי לכלאיים וערלה

מערכת למעשה
משתלה ראשונה בארץ החלה לפעול בפיקוח הלכתי בנושאי כלאיים וערלה, וזאת בשל התחום הפרוץ והשאלות הרבות בקרב הציבור.

הרכבות בירקות

הרב יהודה הלוי עמיחי
נשאלת השאלה האם אפשר להרכיב ירקות בארץ, בחו"ל או על ידי גוי. כמו כן נשאלת השאלה מהן ההרכבות האסורות ומהן המותרות?

דין הרכבת אילן בידי גוי

הרב יהודה הלוי עמיחי
נחלקו תנאים, האם בן נח אסור בהרכבת אילנות? לדעת רבי אלעזר יש איסור לבני נח להרכיב: "את חקתי תשמורו - חוקות שחקקתי כבר לבני נח". ואילו לדעת רבנן אין איסור מהתורה לבני נח, אלא שהקב"ה חקק בעולמו שלא ירכיבו (טבע העולם).

ניסוי גידול עצי אגס על כנת אגס

מאיר פרנקל
הבעיה היא שיש בהרכבת אגס על חבוש איסור כלאיים. לכן, אני רוצה לציין התפתחות חדשה שבהחלט יכולה לפתור את בעיית גידול האגס, ולא להזדקק לצירוף אגס + חבוש

הרכבת שזיף על שקד

הרב יואל פרידמן
תגובה למאמרו של פרופ' כסלו

'הרכבות שולחן' – איסורן בכלאיים (תגובה)

הרב יהודה הלוי עמיחי
אדם הרכיב שני ענפי אילנות, שיש בהם איסור כלאיים. אדם אחר מיהר ולהניח את הענף המחובר באדמה או על מצע גידול, כדי שיוציא שורשים, ויהיה מוכן לנטיעה. האם פעולה זו אסורה מדין תורה? אם כן, מי עובר על האיסור, מחבר הענפים או הנוטע?

איסור כלאי אילן ב'הרכבות שולחן'

הרב יואל פרידמן
עלה בדעתנו שב'הרכבת שולחן', אין כלל איסור של כלאיים. אין זאת רק מפני שמדובר בהרכבה במנותק מן האדמה, ודינה של הרכבה כזו כהרכבה בעציץ שאינו נקוב; אלא גם מפני שכאמור, ההרכבה מתבצעת על שולחן ללא מצע גידול, ואי אפשר להגדירה כהרכבה מן הבחינה ההלכתית, כדלהלן

אתרוגי קלבריה

משה בר-יוסף, פרופ' אליעזר גולדשמידט
דרוש רקע עובדתי להבנת הנושא ההלכתי, החלטנו להביא לידיעת הקוראים מעט מן הידוע לנו מניסיוננו על גידול האתרוגים בקלבריה

הרכבה בירקות: טכנולוגיה חדשה בישראל

ד"ר מנחם אדלשטיין
בחקלאות המודרנית נוצר צורך בהרכבת ירקות. בישראל 90% מהאבטיחים מורכבים, 6 מיליון שתילי עגבניות וירקות נוספים מורכבים מדי שנה. איך מתמודדים עם בעיית איסור הכלאיים?

קיום האילן המורכב באיסור וגידולו

הרב יואל פרידמן
רוב השתילים שאנו נוטעים מיוצרים במשתלות. חלקם הגדול מורכבים – רובם 'מין במינו' ומיעוטם 'מין באינו מינו'. הבעיה של הרכבת 'מין באינו מינו' קיימת במינים להלן: אגס, אפרסק, נקטרינה, שזיף, משמש; ובמידה מסוימת במיני ההדר, בפרט באשכולית, פומלית ופומלה. השאלה היא מה הדין של עץ שכבר הורכב באיסור וניטע במטע א…

הרכבת ירקות

הרב יואל פרידמן
הפוסקים נחלקו אם הרכבת ירקות אסורה מדאורייתא או מדרבנן. האם האיסור קיים בעציץ שאינו נקוב ובמנותק מן הקרקע, בהרכבת ירקות בבית, אם מתבצעת ע"י גוי/ מכונה, והאם כל הנ"ל יכולים להצטרף ביחד להתיר הרכבה במקום הצורך.

היבט בוטני-חקלאי של גידול עצים המורכבים באיסור

אג' מרדכי שומרון
בחקלאות המודרנית בעולם בכלל ובישראל בפרט, מקובל להרכיב את מרבית מיני עצי הפרי, מסיבות אגרוטכניות שונות. מדאורייתא יש איסור להרכיב אילן על אילן ממין שונה. שאלת הגידול של עצי פרי שהורכבו באיסור נידונה בפוסקים בהרחבה, במאמר זה נתמקד בהבנת המשמעות הבוטנית של דבריהם.
הקודם   1    2    3    הבא