האגס המורכב?

האגס המורכב?

לקראת חג הסוכות, חג שבו אנו נפגשים עם הצמחים המיוחדים, אנו גם נפגשים עם נושא ההרכבות, כבר פורסם בעולם נושא האתרוגים המורכבים, שחדרו אל השוק של ארבעת המינים במשך שנים וגרמו לבעיות לא פשוטות, הצרכים הובילו להרכבה, כיצד הדבר בא לידי ביטוי בהרכבת האגס?

הרב יצחק גרינבלט | תשרי תשע"ד

האזרח הפשוט רגיל לרכוש בשוק פירות שונים, ואין הוא יודע, בדרך כלל את עברם של הפירות. כדי שהשוק יהיה מלא בפירות, וכדי שלחקלאי יהיה משתלם לגדל את הפירות, זקוק הוא לכמות גדולה של פירות, ולעמדות רבה, וכמובן לטעם טוב, דבר שפעמים רבות דורש השקעה לא מעטה. האם היום הפירות טבעיים ופשוטים? הרב יואל פרידמן שליט"א מרבני מכון התורה והארץ פרסם סקירה ובה הוא מתחיל ומספר לנו שמרבית הפירות שלנו מורכבים, אלא שישנן הרכבות שהן מותרות לפי ההלכה וישנן האסורות. ישנן הרכבות האסורות, ובכל זאת התוצר מותר בשימוש, ודבר גורם לבעיה לחקלאי, אף שלקונה אין בכך משמעות מעשית.

 

ישנם פירות שבהם ההרכבה פשוטה ואין בה איסור, וישנם פירות שבהם ישנם סוגים שונים של הרכבות, חלקן מותרות וחלקן אסורות, במצב זה יכול החקלאי למצוא הרכבה מותרת ולהגיע לפרי משתלם בשיווקו. אך הקושי המעשי הוא באגס שבו ההרכבה המצויה ביותר היא בחבוש, שלמרות שהפרי הגדל מהרכבה זו מוצלח, טעים ומצוי לרוב, הרכבה זו אסורה לפי ההלכה, ולכן החקלאי הדתי לא יכול לגדלו. בלא הרכבה לא יוכל להגיע לתוצר ראוי לשמו.

 

במכון משקיעים משאבים גדולים הן של זמן והן של חשיבה למצוא פתרון לחקלאי שלא יהיה זקוק לעבור על איסורים כדי לגדל ולשווק אגסים.

 

בחוברת לאמונת עיתך מספר 31 מופיעה סקירה של מאיר פרנקל על הבעיה באגס ועל הנסיון בהרכבה חלופית. הוא מביא שכמה שנים לפני כתיבת המאמר הביאו מחו"ל כנות (בסיסים עליהם אפשר להרכיב את העץ שאת פריו יגדלו) לאגסים, כנות שמורכבות מסוגים שונים של אגסים אירופאיים.

 

את מאמרו הוא מסכם: "השנה, שנת תשנ"ט היא השנה הרביעית לנטיעה. אספנו את היבול במטרה לשקול את הפירות למדוד את גודלם, ולהשוות את תוצאות היבול למטע אגס מקביל המורכב על כנת חבוש. יש לציין שקיבלנו יבול מסחרי רק בבקעת ערד; במטע של "כרמל" לא היה יבול מסחרי, ולכן לא עסקנו באיסוף הנתונים". אך למרות שסיים את מאמרו במעין בשורה משמחת שבדרום הר חברון אימצו כנות אלו, עדיין נשארה עבודה רבה לחקור פתרונות אחרים.

 

בטבת תשע"ג התחילו מחקר חדש בנושא בהנחיתו של האגרונום מרדכי שומרון, ראש מחלקת מחקר מדעי במכון התורה והארץ. המחקר אמור להימשך למשך 10 שנים, והוא כולל סוגים שונים ובחינות שונות, ואמור להוביל לתוצאות חשובות, היעד הוא שהכנות שעליהן יורכבו האגסים יהיו כל כך טובות, שהתוצרים יהיו מעבר להרכבה על החבוש, וכך יבחרו כולם, לא רק החקלאי הדתי, להרכיב באופן המותר.

 

אנו תפילה שה' יצליח את מעשי ידיהם, ונזכה לבשורה גדולה, בשורה חשובה כל כך לכל אדם שגידולי החקלאות חשובים לו, ושהעבודה בקרקע נתפסת בעיניו כחלק מתהליך הגאולה, בכל שארץ ישראל חוזרת, אחרי אלפי שנות גלות לתת את פירותיה בעין יפה.  

 

לצפייה בדו"ח בחינת הכנת כנות חלופיות להרכבת אגס- לחץ כאן.