הסוכה - בניית ביתו של עם ישראל

הסוכה - בניית ביתו של עם ישראל

יש בחג הסוכות שבו אנו יוצאים מהבית החזק והחסון שלנו, בית האבן, הבטון והברזל ועוברים דירה לסוכה, סוכה של מחיצות עץ ויריעות בד.

הרב גבריאל קדוש | אלול תשע"ב

חג הסוכות מסמל את יציאתם של ישראל ממצרים, לאחר 210 שנות גלות ארוכות וקשות שבהם העם משועבד למצרים, הגיע קץ הגאולה, בליל ט"ו בניסן יוצאת קריאה אלוקית לצאת ממצרים. אך התורה לא הסתפקה בחג הפסח בכדי לציין את יציאתנו ממצריים יש בחג הסוכות שבו אנו יוצאים מהבית החזק והחסון שלנו, בית האבן, הבטון והברזל ועוברים דירה לסוכה, סוכה של מחיצות עץ ויריעות בד. מעבר הדירה הוא לזמן מוגבל של שבעה ימים והוא נעשה בימי תשרי, תחילתו של הסתיו\חורף.

 

מדוע יש צורך בחג הסוכות?

נראה שיש כאן רעיון מתמשך, מבחירת הקב"ה את אבות האומה, דרך השבטים וגלות מצרים ששם היה כור ההיתוך ללידת עם ישראל, השחרור משעבוד מצרים בפסח אינו מספיק, בכדי לייסד את עם ה' בעולם. לידת עם משוחרר אינה מספיקה, יש צורך ביסודות לאומיים עם מטרות ואידיאלים לעם הזה, יש צורך במכנה משותף המאחד ומחבר את העם בכדי שיהיה לאומה אחת, שיוכלו לקרוא לו "עם", שלא יהיה אוסף של יחידים אלא ציבור מאוחד בעל תוכן אחד. בשביל מטרה זו ניתן לנו חג הסוכות.

 

מה יש בסוכה?

חכמים אמרו שני טעמים לחג הסוכות. טעם ראשון שישראל במדבר ישנו בסוכות. וטעם שני הדמיון לענני הכבוד שחפו מעל ישראל במדבר. שני טעמים הללו משלימים אחד את השני, היציאה מהבית לבית עראי, יש בה אמירה שמלבד הבית הפרטי יש גם בית לאומי המאחד אותנו לרבש"ע. א"כ הסוכה הממשית מציינת את בניית ביתו של עם ישראל והענני כבוד מציינים את השראת השכינה בבית לאומי זה. סוכות מסמל את הבית על שני מרכיביו המבנה והתוכן הפנימי שמיועד לבית.