איך נתכונן לטו בשבט?

איך נתכונן לטו בשבט?

טו בשבט הגיע, ואנו נפגשים בחגיגות, בסעודות מיוחדות, בפירות כאלו ואחרים. רבנים שונים יגידו לציבור שראש השנה לאילנות מדובר על דינים שונים בהלכות מעשרות וכו', אך לאדם הפשוט, מה ההכנה שהוא צריך להתכונן לקראת טו בשבט?

הרב יצחק גרינבלט | שבט תשע"ה

זכות גדולה יש לנו לשמוח בארץ ישראל. מנהג אכילת הפירות חשוב וגדול, ומקשר מאוד את האנשים אל הארץ. אך לא רק בחיבור אל הארץ, אלא גם בהכרה בטוב ה', שנותן לנו שפע גדול כל כך, שפע שלא היה במשך דורות רבים. כל המסתובב בשווקים רואה את השפע הגדול וליבו מתמלא הודיה לה' על הזכות הגדולה לה זכינו אחרי אלפים שנות גלות.

בשנים אחרות, מצוי מאוד שיוצאים כאלו ואחרים למבצע נטיעות, אך השנה, שנת השמיטה דבר זה לא שייך. ובכל זאת, הסעודות וההודיה שאנו מלווים יחד עם אותה האכילה יש בה טעם וחשיבות גדולה.

אז איך מתכוננים? רוכשים את החוברת של המכון, על סדר טו בשבט, קונים פירות ואוספים את המשפחה? ודאי שאלו דברים טובים, אך כאיש הלכה חשוב לנו לעשות הכנות נוספות.

כאשר אנו נפגשים עם שפע של פירות, אנו מבינים שישנה חשיבות להתכונן הלכתית אל הדברים. מפורסם בעולם התורה על אחיו של ר' חיים מוולוז'ין, ר' זלמל'ה שלפני כל מה שהוא היה עושה הוא היה חוזר על כל ההלכות של אותו הדבר. מובן הדבר שאנו האנשים הפשוטים לא מסוגלים לעמוד ברמה כזו של למידה, ברמה כזו של ידע, אך מובן הדבר שחשוב לפני אירועים שונים, לפני מצבים לא רגילים כל כך, לחדד לעצמנו את ההלכות, את ההגדרות ההלכתיות של הדברים וכך נוכל לעשות את הדברים בדרך השלמה ביותר והטובה ביותר.

רבים מן הרבנים (כגון הגר"מ אליהו זצ"ל ועוד) נהגו לפני טו' בשבט ללמד את דיני ברכות הפירות וכו'. לחזור על הלכות שלפעמים אנו עשויים לגלות שיש בהם בורות או לפחות חוסר בהירות.

כיום החזרות יכולות להיות מתוך ספרים שונים, הן ספרי הלכה מיוחדים בהלכות ברכות (כגון וזאת הברכה, ילקוט יוסף ברכות ועוד) והן מתוך אמצעים של המחשה מגוונים (כגון מצגות, שעורי שמע וצפיה ועוד). בדרך זו השניה יש גם פעמים רבות אפשרות לגוון ולמצוא אפשרות לכל המשפחה להשתתף בלמידה ובריענון.

חשוב לחזור על הדברים הבסיסיים, מג"ע א"ש, מין שבעה מול חביב, ברכותיהן שוות או ברכותיהן שונות. ביחס בין העץ לאדמה, והיחס לנושא חביב ביחס זה, ואין כאן המקום להאריך.

מתי לאכול את הפירות האלו? לפני הסעודה? אחר הסעודה? האם מברכים עליהם תוך כדי סעודה או שמא הם נפטרים מחמת דברים הבאים מחמת הסעודה? ועוד. כל הדברים האלו ראוי שבזמן הקרוב נעסוק בהם, נברר אותם לעצמנו, ואולי אף נזכה לעורר את הלמידה שלהם גם בציבור, או לפחות במשפחות.

תחום נוסף שחשוב לעסוק בו הוא תחום הזהירות ממאכלות אסורות בכלל ובנושא התולעים בפרט.

בעבר תחום זה היה פחות מפותח (הן בשל קושי להכיר באותם הזוחלים והן בשל מיעוטם שהתרבה בשנים האחרונות) אך כיום זכינו לכך שתחום זה מפותח מאוד.

כיום מחוברות קצרות שהיו בשוק (הלכות תולעים לגר"מ אליהו זצ"ל, הרב ויא שליט"א, הרב יואל שורץ ועוד) הפכו הדברים לספרים, עם תמונות ועם הדרכות מדויקות איך לנקות את הפירות ואת הירקות מתולעים.

גם בתחום זה יש כיום לאמצעי המדיה אפשרות לעזור לנו לבררם וללמדם, בתמונות מאוד ברורות (במצגות השונות, כגון מצגת של אתר כושרות ועוד). והן בשיעורי וידאו שבהם הרב מסביר על התולעים ובדיקת הגידולים מפניהם, וממחיש את הדברים בדוגמאות רבות ושונות.

מעלה גדולה יש בדבר, מעלה הדורשת הכנה מתאימה וזהירות מתאימה. יהי רצון שנזכה לטו' בשבט שמח וכשר, זמן שבו נזכה להוסיף בחיבור שלנו אל הארץ, ואל טוב ה' אלינו.