ארץ ישראל

אהבת חינם לארץ

הרב דורון ותקין

חטא המרגלים נוגע להבנה מהי הארץ לעם. כל עם זקוק לארץ כדי לחיות את חייו, אבל לעם אלוקי עם סגולה, הארץ היא גם ארץ אלוקית

להליכות ארץ ישראל

הרה"ג יעקב אריאל
על היחס בהלכה לא"י כסובייקט, כביכול היא בעצמה נעשית ה'גברא'. כביכול יצור חי ופעיל, בר מצוות ובר עבירות, קולט ופולט.

ישוב הארץ - בינוי או שדות?

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
כיצד מתקיימת מצות ישוב א"י ביתר הידור בשדות או בבתים, בעיור או בחקלאות? האם מותר לתכנן את ישוב הארץ ע"י עקירת שטחים חקלאיים והפיכתם לשטחים בנויים, וכן האם מותר לסלול כביש על חשבונם של שטחים חקלאיים? מה עדיף ריכוז האוכלוסיה או פיזורה?

בשובך לציון ברחמים

הרב דורון ותקין

על שני החלקים בגאולה: החלק שבידי שמים, והחלק שבידי האדם- כיבוש ויישוב הארץ שיש לנו את החובה והיכולת להשלימו.

קדושת ארץ ישראל בימים ההם ובזמן הזה

הרב אריה שטרן
שיש דין קדושה אף מדאורייתא לכל אותם שטחים הנמצאים מעבר לשטחים שנכללו בקדושה השניה שבזמן עזרא, וגם בכל הארץ אולי נוספה עכשיו קדושה חזקה יותר מן הקדושה שהייתה מקודם

קדושת אזור עולי מצרים לאחר מלחמת ששת הימים

הרב שלמה גורן זצ"ל
אחת הבעיות ההלכתיות המסובכת ביותר בכל הנוגע למצוות התלויות בארץ, היא קביעת גבולות הארץ המקודשת לחיוב תרומות ומעשרות ולאיסורי שמיטה

מצות ישוב ארץ ישראל בזמן הזה וחובת העליה לארץ ישראל

הרה"ג שלמה גורן זצ"ל
שקולה מצות ישוב א"י כנגד כל המצוות שבתורה

על העיר עזה: מפני שהיא עזה

הרב אופיר כהן

"...עזה - והיא מארץ-ישראל..." (רש"י, שבת קמה ע"ב). אף כי לנו המקום, כח מיוחד יש בו, שהצליח להדוף את כיבושינו. ונהייתה עזה לסמל - מקור הכח, של האוייב הבלתי מנוצח של עם-ישראל.

פרי העץ ופרי האדמה בארץ ישראל

הרב בניהו ברונר
תחילה נראה בקצרה את המעמד המיוחד של העץ ופרותיו בתורה ובדברי חז"ל, ומעמדם המיוחד של פירות העץ הגדלים בארץ ישראל

ונטעתים על אדמתם

הרב דורון ותקין

עם ישראל הוא נטיעה - ''נצר מטעי'' שלם בכל תכונותיו מתחילה. יש בו תכונות של נטיעה עם שורשים עמוקים שגם בזמן ירדתו הוא עולה וצמח בשנית.

האדר"ת והמצוות התלויות בארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי
האדר"ת זצ"ל בגאונותו הרבה חיבב במיוחד את המצוות המיוחדות והבלתי שכיחות, כמו כן פיעמה בקרבו אהבת ארץ ישראל חזקה במיוחד. שילוב שניהם עורר אצלו את האהבה למצוות התלויות בארץ.

בשבח יישוב ארץ ישראל

הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים – האדר"ת

מכתב הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים זצ''ל, בהקדמה לספרו 'יוסף חן' (ח''ב) בשבח יישוב ארץ ישראל

טיול בארץ ישראל

הרב יהודה הלוי עמיחי
רבים מיושבי ארץ ישראל המקיימים מצוות ישוב הארץ כל ימיהם, מטיילים לעת מצוא, והשאלה היא האם יש בטיול בארץ מצוה, רשות או ביטול תורה?

אדמת קודש

הרב יהודה הלוי עמיחי
ולא קאמר אדמת קודש אלא מפני השכינה אשר בו עכשיו, הביטוי 'אדמת קודש' במקרא ובחז"ל.

סקירת ספרות - 'חמשת מיני דגן'

הרב יואל פרידמן
בתנ"ך מוזכרים שלושה מבין חמשת מיני הדגן: חיטה, שעורה וכוסמת, ואילו השיפון ושיבולת השועל מוזכרים בדברי חז"ל. לזיהוי המינים משמעות רבה בתחומי הלכה שונים: בהלכות ברכות, חלה, חדש, כלאיים ועוד.

ישראל - אי של הצלחה

התקשורת לעיתים דוחפת את הציבור להסתכלות פסימית על המציאות. הדו"ח הבא מפרט דווקא את הצמיחה וההישגים של מדינת ישראל ב-68 שנות קיומה - בכלכלה, טכנולוגיה, ועוד.

משנה וארץ: פשפש המעורב בתרומה

יואל יעקובי
כהן שאכל תרומה והרגיש פשפש בתוך פיו – יפלוט את מאכלו, ואין כאן חשש איסור של הפסד תרומה. לפי הרמב"ם הבעיה היא לא איסור האכילה אלא הגועל שמעורר הפשפש. לעומתו, הרשב"א הבין שהאיסור כאן הוא איסור אכילת שקץ. דברי הרשב"א מלמדים דין חשוב בהלכות תערובות. בנוסף נלמד על פשפש המיטה ונבין מהי הייחודיות שלו על פ…

משנה וארץ: כוורת דבורים כקרקע?

יואל יעקובי
פרוזבול אינו נכתב אלא על הקרקע, ומספר טעמים נאמרו לדין זה. אגב דיני פרוזבול הובאו מספר דינים השנויים במחלוקת בין ר' אליעזר לחכמים ושתלויים בשאלה האם כוורת דבורים דינה כקרקע או לא. לאחר הסבר הדינים ננסה בעז"ה להבין מה במבנה הכוורת העתיקה הופך אותה לנחשבת כמחוברת לקרקע ושהרודה ממנה בשבת חייב מן התורה…

משנה וארץ: חרש כבר-דעת

יואל יעקובי
המשנה מגדירה כלל התקף לחלקים רבים בש"ס, לפיהם חרש-אילם נחשב כמי שאין לו דעת. במאמר ננסה בעז"ה לללמוד על החרשות והגורמים לה, על בעיות התקשורת שהיו לחרשים בעבר ושבנוגע אליהם חל שינוי גדול בימינו, ונסקור בקצרה מספר גישות ביחס לחרשים בימינו.

משנה וארץ: שלב ההיתר באכילת זיתים בשביעית – הבאת שליש

יואל יעקובי
חכמים למדו שאין לאכול פירות שביעית אלא כשהגיעו לרמה בה מקובל להשתמש בהם גם בשנים האחרות. לגבי הזיתים מפורטים שלושה שלבים בגידול, כאשר כל שלב מתיר שימוש נוסף בזיתים. השלב השלישי המוזכר במשנה, הבאת שליש, המשמעותי גם לעניין הגעה לעונת המעשרות, אינו מובן על רקע הרצף הכרונולוגי. במאמר נלמד בעז"ה על שלושה…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    הבא