נושאים נוספים

סעודת לווייתן וסוכת עורו של לווייתן

הרב צבי שורץ
'עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן'. והרי בעולם הבא אין אכילה, אין שתייה ואין ישיבה? וזה בוודאי משל. אם כן, מהו הנמשל? ובכלל, מה טיבה של סעודה זו? וכן נאמר בגמרא: 'עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן'. מהי טיבה של סוכה זו? האם סוכת עורו של לווייתן קשורה לסעודת הצדיקים עם לווייתן…

'הזמן הישראלי' – בירור סוגיית מניין הזמן בישראל

הרב יעקב יקיר והרב יאיר קרטמן
בהר הזיתים שבירושלים ניצבת מצבתו של אליעזר בן יהודה ועליה כיתוב מפתיע המציין את תאריך פטירתו: ו' שנים להצהרת בלפור. מצבה זו נוגעת בפולמוס על התאריך העברי ועל היכולת לחולל בו שינויים. האם תמיד מנה עם ישראל לבריאת העולם? מהו באמת מניין הזמן הישראלי המקורי? ומהי המשמעות של מניין הזמן?

דברים שנאמרו בכנס לכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א

הרב יהושע שפירא
נקודות בעניין הנהגתו הציבורית של הרב יעקב אריאל שליט"א ויחסו לכבוד השבת. דברים שנשא הרב יהושע שפירא בכנס לכבוד מו"ר הרב יעקב אריאל

התפילה על החטופים- תפילה בעת צרה

הרב יצחק גרינבלט
דיון גדול אנו מוצאים בין הראשונים ובין הפוסקים ביחס למצוות התפילה, האם יש מצווה מהתורה להתפלל? האם יש שוני בין התפילה היום יומית לבין תפילה בעת צרה?

הכנת המנחות על ידי נשים

הרב עזריה אריאל
הכנת המנחות כוללת סדרה ארוכה של מעשים, בחלק מהמנחות או בכולן/ לאחר הכנות אלו מתחילה ההקרבה עצמה. נשים צדקניות שלומדות את סוגיית המנחות באופן עיוני ומעשי ומתרגלות את הכנתן, פנו למכון המקדש ושאלו: כשייבנה בית המקדש, האם נשים תוכלנה לעסוק בפעולות ההכנה?

רכיבה ללא אוכף

הרב יהודה הלוי עמיחי
בשו"ע נפסק שאין לרכוב על בהמה ללא אוכף, ונשאלה שאלה האם מספיקה חציצה בלבישת מכנסיים או צריך דווקא אוכף או שמיכה?

להתנער, להתרומם ולהרים

הרב אלישע וישליצקי
מתוך שנשענים באמת על אבינו שבשמים צור ישראל וגואלו מוצאים את העוז והענווה להרים באמת את דגל ציון וירושלים

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים

הרב עזריה אריאל
האם מותר יהיה לנכה בכיסא גלגלים להיכנס לעזרה (בטהרה גמורה במהרה בימינו), למרות ההלכה ש'אין ישיבה בעזרה'?

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה

הרב הלל בן שלמה
לענ"ד, הרמב"ם אכן מבאר את הסוגיה בשבת באופן שונה מאשר ביארה רש"י, ושיטתו היא כפשטות דברי הגאון, שהכניסה בכיסא גלגלים לעזרה אסורה. אולם לא רק בדעת הרמב"ם יש לומר כן, אלא אף בדברי רש"י על סוגיה זו, איני רואה מקום לראיה להיתר הכניסה

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה

הרב יעקב אפשטיין
עוד על כניסת נכה בכיסא גלגלים לעזרה, בתגובה למאמרו של הרב עזריה אריאל

כניסה לעזרה בכיסא גלגלים- תגובה לתגובות

הרב עזריה אריאל
תגובתי להלן היא הן לתגובת הרב יעקב אפשטיין והן לתגובת הרב הלל בן שלמה והכל ב'קציר האומר'.