אמונה והלכה

מה מחייב אותי לשמוע בקול ה'?

צוות אתר- "לדעת להאמין" של מכון ידעיה
נניח שיש אלוהים, למה זה מחייב אותי? למה אני צריך לעשות מה שהוא אומר?

טעמי המצוות - שבת

צוות אתר "לדעת להאמין"
שבת היא אחת המצוות שקל להזדהות איתן, לפחות עם הרעיון הכללי. יום מנוחה אחד בשבוע - הרי זה דבר מבורך, שמקובל היום ברוב העולם. ובכל זאת ישנו קושי לאנשים מסוימים עם השבת, לא עם השביתה והמנוחה אלא עם האיסור לעשות כל מלאכה. למה מגבילה התורה את האדם, ולא נותנת לו לבחור את צורת המנוחה והנופש המתאימה לו?

סעודת לווייתן וסוכת עורו של לווייתן

הרב צבי שורץ
'עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן'. והרי בעולם הבא אין אכילה, אין שתייה ואין ישיבה? וזה בוודאי משל. אם כן, מהו הנמשל? ובכלל, מה טיבה של סעודה זו? וכן נאמר בגמרא: 'עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן'. מהי טיבה של סוכה זו? האם סוכת עורו של לווייתן קשורה לסעודת הצדיקים עם לווייתן…

רבי אליעזר ופרה אדומה

הרב עזריה אריאל
מה פשר עניינו המיוחד של רבי אליעזר בפרה אדומה? מחבר המאמר מביא את המדרש על הקשר המיוחד של רבי אליעזר למצוות פרה אדומה וסוקר את נושאי לימוד תורה בארץ ישראל ותורת סיני

עצי המערכה בשרפת הפרה האדומה

הרב עזריה אריאל
שרפת הפרה האדומה נעשית על גבי מערכת עצים בהר הזיתים, נוכח פתח אהל מועד, כמתואר במשנה. מחבר המאמר סוקר את הלכות העצים המשמשים למערכה זו, בהשוואה להלכות המערכה שעל גבי המזבח במקדש.

'יענך ה' ביום צרה'

הרב צבי שורץ
המאמר עוסק בעיון בפרק כ' בתהילים הפותח במילים: 'למנצח מזמור לדוד יענך ה' ביום צרה'. מהי הצרה עליה מדבר דוד המלך? וכיצד היא מתחברת למלחמת יום הכיפורים?

הנקה ושאיבת חלב בשבת

הרב אריה כץ
המאמר היסודי שלפנינו עוסק בהלכות הנקה בשבת - האם מותר לשאוב בשבת חלב-אם לתוך בקבוק עבור תינוק המתקשה לינוק כדרכו? אם אכן מותר הדבר - כיצד יש להעדיף שאיבה זו; ע"י משאבה ידנית או חשמלית המחוברת לשעון שבת? מענה מקיף לשאלות אלו ועוד נוספות בענייני הנקה בשבת, נמצא במאמר שלפנינו.

ברכת 'שהחיינו' על פירות חדשים בימינו

אג' יהודה הלר
הנה קרבים ובאים להם חודשי הקיץ המביאים עימם את פירות הקיץ, בהם אנו שמחים ומברכים עליהם ברכת 'שהחיינו'. האם יש לברך ברכת 'שהחיינו' על מיץ פירות? האם יש לברך ברכת 'שהחיינו' על פירות מאוחסנים או כאלו המצויים בקופסאות שימורים?

אחריות היחיד במצוות הציבור

הרב עזריה אריאל
רבותינו הראשונים עורכים הבחנה בין מצוות המוטלות על היחיד לבין מצוות המוטלות על הציבור. מחלוקה זו עולה השאלה על מי מוטלת האחריות לקיום ה'מצוות הציבוריות' - האם זו חובה על כל יחיד ויחיד לתרום לקיומן או שמא החובה מוטלת על הציבור בכללו או על מנהיגי הציבור והגופים המוסדיים? מאמר זה מבקש לבחון את היסודות…

'הזמן הישראלי' – בירור סוגיית מניין הזמן בישראל

הרב יעקב יקיר והרב יאיר קרטמן
בהר הזיתים שבירושלים ניצבת מצבתו של אליעזר בן יהודה ועליה כיתוב מפתיע המציין את תאריך פטירתו: ו' שנים להצהרת בלפור. מצבה זו נוגעת בפולמוס על התאריך העברי ועל היכולת לחולל בו שינויים. האם תמיד מנה עם ישראל לבריאת העולם? מהו באמת מניין הזמן הישראלי המקורי? ומהי המשמעות של מניין הזמן?

פסיקה ציבורית במשנתו של הרב יעקב אריאל

הרב אריאל בראלי
בעת גיבוש פסק הלכה, נדרש רב להביא בחשבון מקורות ושיקולים שונים, בין היתר גם את ההשלכות העתידיות של לפסיקתו על החיים הציבוריים. מבחינה זו, יש ערך רב לשימוש תלמידי חכמים ועמידה על שיקול דעתם ההלכתי. במאמר זה סוקר הרב אריאל בראלי את המשקל ההלכתי שהעניק הרב יעקב אריאל שליט"א בפסיקתו לשיקולים ציבוריים…

גיור קטינים בימינו

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם מותר לגייר קטנים ללא קבלת מצוות של ההורים וללא התחייבות ללמוד בבתי ספר דתיים? במאמר זה בוחן הרב יהודה הלוי עמיחי את הדין בגיור קטינים ואת הנהגת הרבנות הראשית ובתי הדין בארץ ישראל

דברים שנאמרו בכנס לכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א

הרב יהושע שפירא
נקודות בעניין הנהגתו הציבורית של הרב יעקב אריאל שליט"א ויחסו לכבוד השבת. דברים שנשא הרב יהושע שפירא בכנס לכבוד מו"ר הרב יעקב אריאל

הנהגת משה והנהגת אהרון בפסיקה רבנית

הרב אליהו בלומנצווייג
משה ואהרון באישיותם מייצגים שני יסודות בהנהגת העם ובפסיקת הלכה, חסד ואמת. הובלת העם ויישום התורה במציאות שלפנינו דורשת את שילובם של יסודות אלו. שכתוב מתוך הרצאה שנשא הרב בלומנצווייג בכנס לכבוד מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א.

הנהגה בבית כנסת בו עדות שונות

הרב נח וז'ונסקי
כיצד יש לנהוג בבית כנסת בו מתפללים יוצאי עדות שונות ובעלי נוסח תפילה שונה? האם להתפלל יחד בשל ערכי האחדות ו'ברוב עם הדרת מלך' או שמא להתפצל כדי לשמר את מסורת האבות? הרצאה מתוך כנס לכבודו של הרב יעקב אריאל שליט"א

ה

הרב עזריאל אריאל
מה הם כל כסף וזהב שבעולם לעומת המתנה היקרה של החירות משעבוד מצרים, של השחרור מן השוט הנוגש? מדוע מבקש הקב"ה מן העם, דווקא בשעה גדולה זו, ללכת ולרדוף אחר כסף וזהב?

עבודת גויים במשטרה בשבתות

הרב רמי רחמים ברכיהו
האם נכון לשלב ולמסור את עבודת הביטחון וההצלה לגויים, ובמקרה של פיקוח נפש בשבת יבואו הם להציל? האם יש הבדל בין העסקת גויים אלו באופן קבוע ושגרתי לבין העסקתן רק למקרי פיקוח נפש בשבת?

מכשיר המיתוגרם

הרב ישראל רוזן
אודות מכשיר ה'מיתוגרם' המותר לשימוש בשבת לצרכים חיוניים וההנחיות לשימוש בו

תיקון אינקובטורים המכילים ביציות מופרות בשבת

הרב אריה כ"ץ
במסגרת ההפריות החוץ גופיות בטיפולי פוריות, מוקפאות לא פעם ביציות מופרות (עוברים) לשימוש עתידי באינקובטורים מיוחדים. כיצד יש לנהוג במקרה שמכשירים אלו התקלקלו בשבת כשתכולתם בתוכם?

היש לרב קוק שיטה עצמאית באיסור חשמל בשבת?

הרב ישראל רוזן
מהו איסור חשמל בשבת? אילו מלאכות או איסורים יש לשייך להפעלת מכשיר חשמלי בשבת? האם לרב קוק הייתה שיטה ייחודית ומחמירה בענייני חשמל בשבת?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    הבא