אמונה והלכה

עצי המערכה בשרפת הפרה האדומה

הרב עזריה אריאל
שרפת הפרה האדומה נעשית על גבי מערכת עצים בהר הזיתים, נוכח פתח אהל מועד, כמתואר במשנה. מחבר המאמר סוקר את הלכות העצים המשמשים למערכה זו, בהשוואה להלכות המערכה שעל גבי המזבח במקדש.

'יענך ה' ביום צרה'

הרב צבי שורץ
המאמר עוסק בעיון בפרק כ' בתהילים הפותח במילים: 'למנצח מזמור לדוד יענך ה' ביום צרה'. מהי הצרה עליה מדבר דוד המלך? וכיצד היא מתחברת למלחמת יום הכיפורים?

הנקה ושאיבת חלב בשבת

הרב אריה כץ
המאמר היסודי שלפנינו עוסק בהלכות הנקה בשבת - האם מותר לשאוב בשבת חלב-אם לתוך בקבוק עבור תינוק המתקשה לינוק כדרכו? אם אכן מותר הדבר - כיצד יש להעדיף שאיבה זו; ע"י משאבה ידנית או חשמלית המחוברת לשעון שבת? מענה מקיף לשאלות אלו ועוד נוספות בענייני הנקה בשבת, נמצא במאמר שלפנינו.

ברכת 'שהחיינו' על פירות חדשים בימינו

אג' יהודה הלר
הנה קרבים ובאים להם חודשי הקיץ המביאים עימם את פירות הקיץ, בהם אנו שמחים ומברכים עליהם ברכת 'שהחיינו'. האם יש לברך ברכת 'שהחיינו' על מיץ פירות? האם יש לברך ברכת 'שהחיינו' על פירות מאוחסנים או כאלו המצויים בקופסאות שימורים?

אחריות היחיד במצוות הציבור

הרב עזריה אריאל
רבותינו הראשונים עורכים הבחנה בין מצוות המוטלות על היחיד לבין מצוות המוטלות על הציבור. מחלוקה זו עולה השאלה על מי מוטלת האחריות לקיום ה'מצוות הציבוריות' - האם זו חובה על כל יחיד ויחיד לתרום לקיומן או שמא החובה מוטלת על הציבור בכללו או על מנהיגי הציבור והגופים המוסדיים? מאמר זה מבקש לבחון את היסודות…

'הזמן הישראלי' – בירור סוגיית מניין הזמן בישראל

הרב יעקב יקיר והרב יאיר קרטמן
בהר הזיתים שבירושלים ניצבת מצבתו של אליעזר בן יהודה ועליה כיתוב מפתיע המציין את תאריך פטירתו: ו' שנים להצהרת בלפור. מצבה זו נוגעת בפולמוס על התאריך העברי ועל היכולת לחולל בו שינויים. האם תמיד מנה עם ישראל לבריאת העולם? מהו באמת מניין הזמן הישראלי המקורי? ומהי המשמעות של מניין הזמן?

פסיקה ציבורית במשנתו של הרב יעקב אריאל

הרב אריאל בראלי
בעת גיבוש פסק הלכה, נדרש רב להביא בחשבון מקורות ושיקולים שונים, בין היתר גם את ההשלכות העתידיות של לפסיקתו על החיים הציבוריים. מבחינה זו, יש ערך רב לשימוש תלמידי חכמים ועמידה על שיקול דעתם ההלכתי. במאמר זה סוקר הרב אריאל בראלי את המשקל ההלכתי שהעניק הרב יעקב אריאל שליט"א בפסיקתו לשיקולים ציבוריים…

גיור קטינים בימינו

הרב יהודה הלוי עמיחי
האם מותר לגייר קטנים ללא קבלת מצוות של ההורים וללא התחייבות ללמוד בבתי ספר דתיים? במאמר זה בוחן הרב יהודה הלוי עמיחי את הדין בגיור קטינים ואת הנהגת הרבנות הראשית ובתי הדין בארץ ישראל

דברים שנאמרו בכנס לכבוד הרב יעקב אריאל שליט"א

הרב יהושע שפירא
נקודות בעניין הנהגתו הציבורית של הרב יעקב אריאל שליט"א ויחסו לכבוד השבת. דברים שנשא הרב יהושע שפירא בכנס לכבוד מו"ר הרב יעקב אריאל

הנהגת משה והנהגת אהרון בפסיקה רבנית

הרב אליהו בלומנצווייג
משה ואהרון באישיותם מייצגים שני יסודות בהנהגת העם ובפסיקת הלכה, חסד ואמת. הובלת העם ויישום התורה במציאות שלפנינו דורשת את שילובם של יסודות אלו. שכתוב מתוך הרצאה שנשא הרב בלומנצווייג בכנס לכבוד מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א.

הנהגה בבית כנסת בו עדות שונות

הרב נח וז'ונסקי
כיצד יש לנהוג בבית כנסת בו מתפללים יוצאי עדות שונות ובעלי נוסח תפילה שונה? האם להתפלל יחד בשל ערכי האחדות ו'ברוב עם הדרת מלך' או שמא להתפצל כדי לשמר את מסורת האבות? הרצאה מתוך כנס לכבודו של הרב יעקב אריאל שליט"א

ה

הרב עזריאל אריאל
מה הם כל כסף וזהב שבעולם לעומת המתנה היקרה של החירות משעבוד מצרים, של השחרור מן השוט הנוגש? מדוע מבקש הקב"ה מן העם, דווקא בשעה גדולה זו, ללכת ולרדוף אחר כסף וזהב?

עבודת גויים במשטרה בשבתות

הרב רמי רחמים ברכיהו
האם נכון לשלב ולמסור את עבודת הביטחון וההצלה לגויים, ובמקרה של פיקוח נפש בשבת יבואו הם להציל? האם יש הבדל בין העסקת גויים אלו באופן קבוע ושגרתי לבין העסקתן רק למקרי פיקוח נפש בשבת?

מכשיר המיתוגרם

הרב ישראל רוזן
אודות מכשיר ה'מיתוגרם' המותר לשימוש בשבת לצרכים חיוניים וההנחיות לשימוש בו

תיקון אינקובטורים המכילים ביציות מופרות בשבת

הרב אריה כ"ץ
במסגרת ההפריות החוץ גופיות בטיפולי פוריות, מוקפאות לא פעם ביציות מופרות (עוברים) לשימוש עתידי באינקובטורים מיוחדים. כיצד יש לנהוג במקרה שמכשירים אלו התקלקלו בשבת כשתכולתם בתוכם?

היש לרב קוק שיטה עצמאית באיסור חשמל בשבת?

הרב ישראל רוזן
מהו איסור חשמל בשבת? אילו מלאכות או איסורים יש לשייך להפעלת מכשיר חשמלי בשבת? האם לרב קוק הייתה שיטה ייחודית ומחמירה בענייני חשמל בשבת?

הוספת שמן לתבשיל בשבת

רבני 'כושרות'
לעניין בישול בשבת, האם שמני מאכל השונים (שמן סויה, שמן קנולה וכדומה) נחשבים למבושלים כל צורכם?

האם יש איסור 'מוליד' באור ומתי יש איסור 'בונה' בחשמל

הרב ד"ר דרור פיקסלר
האם יש איסור בהולדת אור במקרה שאין סגירת מעגל חשמלי ואין הולדת זרם, אך מחמת הפעולה נוצר אור. כן נברר מהם הגדרים שקבע לפיהם ה'חזון איש' את חידושו שכל פעולה חשמלית בשבת יש בה משום 'בונה'; והאם כל מצב שבו נוצרה מציאות חדשה יש בו משום איסור

פתיחת כיסוי חממה ומנהרה בשבת

הרב יהודה הלוי עמיחי
את פעולת הכיסוי יכולים לעשות לפני שבת, ברם את הפתיחה חייבים לעשות בשבת. ונשאלה השאלה האם מותר לעשות כן בשדה ישראל על ידי פועלים נכרים?

גדרי האיסור בדלת חשמלית ושאר חיישנים בשבת – תגובה לתגובה

הרב ד"ר דרור פיקסלר והרב אלי רייף
תודה רבה לרב איתם הנקין על חידוד הדברים. תחילת דבריו הם בסברא, והדברים במאמרנו מבוארים לפי דרכנו. על משמרתנו נעמודה. מותר לכתחילה ללכת ולעבור דרך דלתות חשמליות בשבת וכדומה.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    הבא