שבת הארץ כרך ג

שבת הארץ כרך ג

שבת הארץ :עם תוספת שבת, הלכות שמיטת כספים והלכות יובל פרקים ט- יג/מאת הרב אברהם יצחק הכהן קוק ; עם הוספות מכתי"ק, תוספת שבת, מקורות, ציונים והערות נכתבו ונערכו ע"י רבני מכון התורה והארץ. הראי"ה קוק

מחיר:   40 ₪
משלוח: 5 ₪

Shabathaaretssetadv