שיחה מרתקת לחמ"ד מפי רבני המכון בעניין הרמב"ם היומי

לפרטים נוספים: 08-6847325 ו/או אצל הרכז האיזורי