זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

קרקס

קרקס

קולקס

קַּרְקֵס

בפירושו למשנה כתב הרמב"ם תחילה שהקַּרְקֵס והקוטנין הם מיני עדשים, אך בתוספת המאוחרת תיקן וזיהה אותו עם ה"קלקאס" (قلقاس).[1] הכוונה היא לקולקס הקדמונים (Colocasia antiquorum), צמח ממוצא טרופי, בעל עלים גדולים ופקעת אגירה שנאכלת. הוא היה גידול מקובל מאוד בימי הביניים בארצות האסלאם.[2][1].פהמ"ש מעשרות ה, ח.

[2].ראו עמר, גידולי ארץ, עמ' 294-293.