זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

קרסטמלין

קרסטמלין

אגס תרבותי

קְרֻסְטָמֵלִין

את הקְרֻוסְטָמֵלִין מזהה הרמב"ם עם "אלכֻּמתְ'רַי (كمثرى) – ידוע בפי ההמון אצלינו בשם 'אלאנגאץ'".[1] זהו עץ פרי שמכונה בימינו "אגס תרבותי" (Pyrus communis). לעומת זאת, לפי הרמב"ם ה"אֲגָּסִים" שבמשנה הם פירות העץ שמכונה בימינו "שזיף" (Prunus domestica). מבחינת ההלכה הם אינם כלאיים זה בזה.[2] הקרוסטמלין נכללים בין הפירות שאכילתם מאמצת את בני המעיים.[3][1].פהמ"ש כלאים א, ד; מעשרות א, ג; עוקצים א, ו.

[2].הלכות כלאים ג, ד.

[3].הלכות דעות ד, ו.