זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

קנבס

קנבס

קנבוס תרבותי

קִנְּבֵס

הקִנְּבֵס (נ"א: קִינְּבֵס) נזכר כמה פעמים במשנה במסכת כלאיים, והוא מזוהה עם ה"קנב" (قنب).[1] הרמב"ם מתארו כך: "והוא צמח יוצאין ממנו סיבין כעין הפשתן ידוע אצל כל בני אדם והבגדים ממנו ידועים".[2]

הכוונה היא לקנבוס תרבותי (Cannabis sativa). צמח עשבוני גבוה, בעל עלים מאוצבעים ששוליהם משוננים. מן הצמח מפיקים סיבים לתעשיית אריגים גסים, כמו חבלים ושקים.[1].פהמ"ש כלאים ה, ח; שם ט, א; שם ט, ז.

[2].פהמ"ש נגעים יא, ב.