זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

קיק

קיק

קיקיון מצוי

קִיק

שמן קיק נמנה בין השמנים שאין מדליקין בהם נר שבת, וכפי שהרמב"ם ביאר: "שמן כ'רוע וכיוצא בו משאר שמנם שהם עבים".[1] וב"משנה תורה" ביאר שהוא מן ה"שמנין שאין נמשכין אחר הפתילה".[2]

ה"כ'רוע" (خروع) הוא שמו של צמח שקרוי בימינו "קיקיון מצוי" (Ricinus communis). זהו שיח מהיר צמיחה שגדל באזור טרופי וסובטרופי. בארץ ישראל גדל כצמח בר פליט תרבות. הוא עשוי להגיע לגובה 5 מטרים, ויש לו עלים גדולים המחולקים לאונות. הפרי הוא הלקט שיכני, ויש בו זרעים בעלי קליפה מנומרת. לאחר הסרת קליפת הזרעים הרעילה אפשר להפיק מזרעיו שמן שמשתמשים בו לריפוי, לתאורה ולתעשייה.[1].פהמ"ש שבת ב, א. בטיוטה (הופקינס, עמ' 41-40) כתב "אלקלקס" - הצמח קולקס הקדמונים (Colocasia antiquorum) (השוו לערך קַּרְקֵס) - ואחר כך תיקן, שהרי אין לצמח זה שמן.

[2].הלכות שבת ה, ח.