זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

קיסוס

קיסוס

לבלב מטפס

קִיסֻּוס

הקיסוס נזכר שלוש פעמים במשנה, והרמב"ם זיהה אותו עם ה"לבלאב" (لبلاب).[1] זהו שם קיבוצי לצמחים מטפסים שונים, ובייחוד לצמחים: לבלב מטפס ((Dolichos lablab וקיסוס החורש(Hedera helix) . שניהם מטפסים ירוקי-עד, ועלוותם מתקיימת בכל ימות השנה, כפי שהרמב"ם ביאר.[2] ה"קיסוס" נחשב מין זרעים שלא חל עליו איסור כלאי הכרם.[3][1].פהמ"ש כלאים ה, ח; אהלות ח, א. מן המשנה, סוכה א, ד, עולה שמדובר בצמח מטפס. הנוסח בכלאים: קִסֻוס.

[2].פהמ"ש אהלות ח, ה; הלכות טומאת מת יג, ג.

[3].הלכות כלאים ה, ט.