זיהוי הצמחים

חזור למפתח הערכים

צמר גפן

צמר גפן

כותנה

צֶמֶר גֶּפֶן

הצמר גפן נזכר במשנה פעם אחת, והרמב"ם מבאר שהוא "אלקטן" (قطن),[1] כלומר – כותנה (Gossypium ssp.). צמח תעשייה בעל עלים מאונים, שמזכירים את עלי הגפן. הפרי הוא הלקט שנפתח בזמן הבשלתו, וממנו יוצא צבר סיבים דמויי צמר שעוטפים את הזרעים. לפי הרמב"ם, ה"מוך" הוא חתיכת צמר או צמר גפן.[2][1].פהמ"ש כלאים ז, ב.

[2].פהמ"ש שבת ו, ה.