זיהוי בעלי החיים

חזור למפתח הערכים

צבי

צבי

צבי

צְבִי

במשנה מובא: "העזים והצְבָאִים... אף על פי שדומין זה לזה כלאים זה בזה",[1] והרמב"ם מפרש שהצבאים הם "אלגזלאן". זיהוי הצבי – בערבית "ע'זאל" (غزال), ובשם המדעי Gazella – אינו מוטל בספק.[1].כלאים א, ו.