לוח זמנים:

הרשמה: מר"ח תמוז תשע"ט ועד חג הסוכות תש"פ

מסלול גברים:

מבחן המיון הראשון יערך באמצעיתו של חודש חשוון, מבחן זה יהיה מקוון. מבחן המיון השני יתקיים בתחילת חודש טבת, תאריך מדויק ומקום יימסרו למשתתפים.

החידון הפומבי: יתקיים במהלך חודש שבט, לחידון הפומבי יעלו 12 המתמודדים שצברו את סך הניקוד הגבוה ביותר במבחן המיון השני.

שלבי החידון הפומבי:

יתקיים יום היערכות לחידון הפומבי, ההשתתפות בחידון הפומבי כרוכה בהגעה ליום היערכות זה.

מבחן קדם-פומבי:

  • ביום החידון בשעות הבוקר יתקיים מבחן בכתב שיקיף את החומר הנדרש לחידון הפומבי.
  • כל המתמודדים שייבחנו במבחן הקדם-פומבי יעלו לשלב הפומבי.

חידון 'הארץ ומצוותיה' הפומבי:

  • הניקוד מן המבחן הקדם-פומבי יעמוד לזכות הנבחנים בשלב הפומבי.
  • בחידון יהיו ארבעה מחזורי שאלות.
  • בסיומו של החידון יוכתרו זוכה וסגן.

מסלול נשים:

  • מבחן המיון יתקיים באמצעיתו של חודש כסלו, מבחן זה יהיה מקוון.

החידון הפומבי: יתקיים במהלך חודש שבט, לחידון הפומבי תעלינה 12 המתמודדים שצברו את סך הניקוד הגבוה ביותר במבחן המיון.

שלבי החידון הפומבי:

יתקיים יום היערכות לחידון הפומבי, ההשתתפות בחידון הפומבי כרוכה בהגעה ליום היערכות זה.

החידון יתקיים בתחילת חודש שבט, תאריך מדויק ומקום יימסרו למשתתפות.

  • בחידון יהיו ארבעה מחזורי שאלות.
  • בסיומו של החידון יוכתרו זוכה וסגנית.

 

חזור לעמוד הראשי