ההרשמה לחידון הארץ ומצוותיה ה-5 הסתיימה.

עקב פניות רבות למערכת ההרשמה, אנו פותחים את ההרשמה לנשים בלבד

מועד החידון לנשים ידחה. על מועד נעדכן בהמשך

בהמלצת איגוד המדרשות הדתיות לבנות

 

לצורך שליחת המקראה לביתך


ניתן לבחור מספר ערכיםההרשמה לחידון הארץ ומצוותיה ה-5 הסתיימה

עקב פניות רבות למערכת ההרשמה, אנו פותחים את ההרשמה לנשים בלבד

מועד החידון לנשים ידחה. על מועד נעדכן בהמשך

בהמלצת איגוד המדרשות הדתיות לבנות

 

לצורך שליחת המקראה לביתך


ניתן לבחור מספר ערכים