החומר הלימודי:

  • בשלב המיון הראשון: חומרי הלימוד הם משניות מסכתות ביכורים ומעשר שני עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים. מבחן זה יהיה מקוון.
  • בשלב המיון השני: היקף המשניות והמושגים הנדרשים יעלה ויכלול את מסכתות ביכורים, מעשר שני, כלאים וחלה, עם פירוש 'קהתי', וכן את 15 המושגים הראשונים בחוברת. מבחן זה יהיה גם כן מקוון.
  • החידון הפומבי יכלול את כל סדר זרעים (למעט מסכת ברכות) עם פירוש 'קהתי', וכן את כל חוברת המושגים הנלווים מהשלבים הקודמים.

מסלול נשים

  • לנשים יתקיים שלב מיון אחד בלבד. חומרי הלימוד הם משניות מסכת ביכורים ומעשר שני, עם פירוש קהתי, וכן עשרת המושגים הראשונים מחוברת המושגים ארץ-ישראליים.
  • במבחן הפומבי היקף החומר יעלה, ויכלול את מסכתות ביכורים, חלה, ערלה ומעשר שני, עם פירוש קהתי, את הלכות כלאים מתוך הספר "הלכות הארץ", וכן את כל חוברת המושגים הנלווים.

 

להורדת חוברת המושגים של החידון>>

להורדת חידון שלב ב' (כולל תשובות) תשע"ז>>

להורדת גמר חידון (כולל תשובות) תשע"ט>>

עזרי לימוד נוספים>>

 

 

חזרה לעמוד הראשי

הרשמה לחידון