מתורתו של הרב - מאמרים נבחרים

מפקיר את הפירות אך אינו מאפשר כניסה למטע

הרב יעקב אריאל
במאמר זה דן הרב יעקב אריאל בחיוב תרומות ומעשרות במטע שבעליו נמנע מלקטוף את פירותיו ומרשה רק לאנשים המוכרים לו להכנס למטע ולקטוף.

מרור של מעשר ראשון מספק

הרה"ג יעקב אריאל
מי שיש לו מרור שספק הוא אם חייב במעשרות, והוא קובע מקום למעשר הראשון ואינו נותן אותו ללוי.

כשרות הלציטין לפסח

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א
הלציטין מופק מגרגרים שחורים הקרויים "ריבס" (לפתית). גרגרים אלו גדלים בתוך תרמילים, אולם אינם ראויים אלא למאכל בהמה
למאמרים נוספים

שו"ת עם הרב יעקב אריאל

ערב שבועות שחל בשבת

הרב יעקב אריאל
1) האם השנה שערב שבועות חל בשבת האם באותה שבת מותר לאכול סעודה שלישית כרגיל בזמנה אחרי שמתפללים מנחה קטנה לפני ערבית של יום טוב והאם מותר לאכול בסעודה הזאת לחם ולהמשיך לאכול את הסעודה עד אחרי השקיעה ולהתפלל ערבית של יום טוב שעה אחרי צאת שבת כמו כל שבת רגילה? 2)האם בתשובה לשאלה 1 יש הבדל בין אשכנזים…

תפילת שחרית בשבועות

הרב יעקב אריאל
1)מתי הכי מוקדם מותר להתפלל תפילת שחרית בשבועות השנה? אני מתכוון לתפילת העמידה בלבד ולא לתחילת התפילה2)מתי הכי מוקדם מותר לומר ברכות השחר ומתי הכי מוקד לומר הודו?

מאכלי חלב

הרב יעקב אריאל
לנוהגים לאכול מאכלי חלב בשבועות האם צריכים לאכלם בסעודהאחת לפני מאכלי בשר או בשתי סעודות נפרדות?
צפה בכל השאלות ותשובות