טעמי המצוות - שבת

צוות אתר "לדעת להאמין"

שבת היא אחת המצוות שקל להזדהות איתן, לפחות עם הרעיון הכללי. יום מנוחה אחד בשבוע - הרי זה דבר מבורך, שמקובל היום ברוב העולם. ובכל זאת ישנו קושי לאנשים מסוימים עם...

מים - אוצרות של חיים

הרב צבי שורץ

מים הם יסוד הבריאה. עוד לפני בריאת האור כבר היו מים ואף השמים נבראו ביום השני מהבדלת המים העליונים מהמים התחתונים. המים הם גם יסוד החיים... א. הבריאה...

איסורם של תולעים וחרקים קטנים

הרב יצחק דביר

האם חרקים שאינם נראים בעין טבעית מותרים באכילה? האם יש חובה לבדוק ירקות ופירות מחשש לחרקים קטנים? עורך המחבר סקירה אודות התייחסות הפוסקים למעמדם ההלכתי של...

קבצי אמונת עתיך להורדה

אמונת עתיך - כתב עת המדעי-התורני של 'מכון התורה והארץ' הגיליונות האחרונים עכשיו להורדה אמונת עתיך כתב עת המדעי-תורני של 'מכון התורה והארץ' המשלב מחקר ויישום...

פרשת מקץ: מנחה בעלת משמעות

יואל יעקבי

על זמרת הארץ ששולח יעקב לשליט מצרים והינה מביעה הרבה יותר מאשר ניסיון פיוס. על היותה של ארץ ישראל זבת חלב ודבש בא לידי ביטוי במרכזי הנדל"ן הנוכחיים, בבקעת אונו...

הרב כשומר הסף לחוק ולמוסר בחברה

הרב אליעזר איגרא

התרבות המודרנית הביאה לשינויים חברתיים עצומים ומציבה בעיות מוסריות ואתגרים חדשים בפני הרבנים. מאמר זה עוסק בחשיבות תפקידו של הרב ובמקור סמכותו כשומר סף בפני...

'לא תגורו' בשאלות ציבוריות

הרב שמואל אליהו

התורה מלמדת על חשיבותה של מידת התוכחה כאחריות ואכפתיות ציבורית. אך מהו היחס הראוי בין חובת התוכחה כלפי החבר לבין החובה שלא לדבר מחשש שמא ישנא אותך. תקציר מהרצאה...

שימור פוריות אצל חולי סרטן

הרב גבריאל גולדמן והרב מנחם בורשטין

מחברי המאמר סוקרים את השפעת מחלת הסרטן והטיפולים בה על פוריות הגבר והאישה ומעלים אפשריות לשמירת הפוריות אצל גברים ונשים פרק א - סרטן ופוריות אצל נשים[2]...

כתם על בגד שקוף

הרב מאיר סילמן

אישה ראתה כתם גדול מגריס על בגד שקוף. מה דינה? האם הבגד נחשב כבגד צבעוני שאינו מקבל טומאת כתמים או כבגד לבן המקבל טומאת כתמים? שאלה אישה ראתה כתם גדול מגריס על...

רכיבי חלב עכו"ם

הרב יצחק דביר

ישנה מחלוקת ידועה בנושא השימוש בחלב נכרי או באבקת חלב נכרי. משום כך, על פי נוהלי הרבנות הראשית לישראל, מקפידים לסמן על מוצרים המכילים חומרי גלם אלו 'לאוכלי חלב...

החמצת חיטים לפני קצירה

ד"ר מרדכי שומרון

האם חיטים שהבשילו ועדיין לא נקצרו וירד עליהן גשם עלולות להחמיץ? הקדמה ורקע אקטואלי במאמר זה נעסוק בשאלה אם חיטים שהבשילו ועדיין לא נקצרו וירד עליהן גשם...

מה מחייב אותי לשמוע בקול ה'?

צוות אתר- "לדעת להאמין" של מכון ידעיה

נניח שיש אלוהים, למה זה מחייב אותי? למה אני צריך לעשות מה שהוא אומר? נניח שיש אלוהים, למה זה מחייב אותי? למה אני צריך לעשות מה שהוא אומר? כדי לענות על שאלה זו,...

סעודת לווייתן וסוכת עורו של לווייתן

הרב צבי שורץ

'עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן'. והרי בעולם הבא אין אכילה, אין שתייה ואין ישיבה? וזה בוודאי משל. אם כן, מהו הנמשל? ובכלל, מה טיבה של סעודה זו?...

שכירות דירה כהלכה

הרב עדו רכניץ

לאחרונה, דנה הממשלה בחוק שכירות הוגנת. במאמר זה נעסוק בכמה עניינים מרכזיים בחוזה שכירות דירה, וזאת, דרך הבאת דוגמאות לסעיפי חוזה על פי ההלכה והחוק חתימה על חוזה...

הדמים מודיעים - מחיר העסקה כגורם בפרשנות החוזה

הרב הלל גפן

דבר מצוי הוא שהמוכר והקונה נחלקים בשאלה מה כלול במכירה ומה אינו כלול בה. מובן שלכתחילה רצוי מאוד לפרט את הדברים הכלולים במכירה, כדי להימנע מוויכוחים בעתיד....